HomeMates

Publicaties

HomeMates is een onafhankelijk kennisplatform dat de aandacht wil vestigen op de derde onderbelichte succesfactor van energievriendelijk renoveren: werken vanuit een bewonersperspectief (samen willen, samen brengen, samenwerken).