Onderzoeksrapport 3SFO

Al ruim dertig jaar wordt gestreefd naar het energiezuiniger maken van de bestaande woningbouw. Ondanks subsidies en de ontwikkeling van innovatieve technieken, is nog geen sprake van grootschalige realisatie. Zeker niet waar het renovaties met hoge energieambities betreft. Voor opschaling is inzicht nodig in de gedrags- en organisatieprocessen die van invloed zijn op de realisatie. Dat is – naast geld en techniek – de derde succesfactor. Met dit project wordt beoogd handelingsperspectief te bieden op basis van gedrags- en organisatiewetenschappelijke kennis. Dit doen we door kennis over gedragsmechanismen en organisatieprocessen die van invloed zijn op renovatieprojecten met hoge energieambities te ontrafelen en toepasbaar te maken voor uitvoeringsprofessionals. Dit doel verklaart de titel van het project; de derde succesfactor ontrafeld. De primaire doelgroep van het project zijn professionals die bezig zijn met woningrenovatie (zowel koop- als huurwoningen) in bewoonde staat met hoge energieambities. Hieronder vallen bouwbedrijven, aannemers, installateurs, ontwikkelaars en woningcorporaties, maar ook leveranciers en producenten, gemeenten en andere belanghebbenden zoals netwerkbedrijven. Door concreet inzicht te bieden in de werking van gedragsmechanismen en organisatieprocessen, worden professionals in staat gesteld om deze inzichten effectief in een projectplan, procesontwerp of lokale aanpak te integreren.

De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: Welke mechanismen uit de gedrags- en organisatiewetenschappen kunnen worden benut om een structureel versnelde toepassing van energiereducerende concepten in de bestaande woningbouw te realiseren? 

Lees het antwoord op de onderzoeksvraag en het gehele rapport hier: 3SFO: Onderzoeksrapport

Anke van Hal (Nyenrode Business Universiteit en TU Delft)
Maurice Coen (Nyenrode Business Universiteit)
Margriet van Lidth de Jeude (ECN)
Jessanne Mastop (ECN)

Klik hier voor de pagina’s met kennis en toepassingen per thema.