Factsheets

De derde succesfactor, geleerde lessen uit de praktijk in binnen- en buitenland.

Een derde van de huidige woningvoorraad in Nederland stamt uit de jaren zestig en zeventig waarvan een groot deel seriematig is gebouwd. Er is een grote behoefte aan slimme en snelle renovatiemethodes. Natuurlijk met zo min mogelijk overlast voor bewoners en bij voorkeur in bewoonde staat. Een grote groep professionals en onderzoekers heeft zich  intensief met deze opgave bezig gehouden binnen het programma Slim & Snel. Dit praktijk- en onderzoeksprogramma brengt concreet naar voren wat de verschillende partijen zoal kunnen doen om te helpen de complexe opgave van kwaliteitsverbetering en verduurzaming van woningen uit de jaren zestig of zeventig succesvol uit te voeren. In dit dossier zijn factsheets met de resultaten hiervan te vinden. De factsheets worden overigens continue aangepast met lessen uit nieuwe praktijkprogramma’s zoals Stroomversnelling.

Categorieën

Leeswijzer

De facstheets worden ook gebruikt in de Masterclass ’Reality Game Energiesbesparing Bestaande woningbouw’ van Nyenrode Business Universiteit en kennen een vaste structuur.

– Er zijn factsheets voor de aanbodzijde, corporatie, gemeente en bewoners.

– Per factsheet is aangeven op welke fase(n) het  betrekking heeft: 1.) Ontwikkeling van vraag en aanbod 2) Voorbereiding van het project 3) Uitvoering van het project 4) Evaluatie van het project.

– Er zijn factsheets voor tal van thema’s. Denk aan ‘Scope verbreden’, ‘Beter aansluiten op de behoefte van de bewoner’, ’Beter Samenwerken’, et cetera.

In de komende tijd wordt het dossier gevuld met alle beschikbare facstheets. Nu een eerste set voor de aanbodzijde, Bewoners en Gemeente. Opmerkingen of aanvullingen? Graag! Stuur een mail naar info@homemates.nl