Energievriendelijk renoveren

Van 2014 tot eind 2016 heeft een team van onderzoekers van ECN, Nyenrode Business Universiteit en de TUDelft, ondersteund door BAM,  onderzoek gedaan naar de gedragswetenschappelijke processen die de bevindingen die met de derde succesfactor zijn opgedaan bij woningrenovaties met hoge energieambities ondersteunen. Op de site van homemates staan al enkele jaren veel van deze bevindingen. Doel van het onderzoek was na te gaan of er een koppeling gelegd kon worden tussen wat in de praktijk werd ervaren en wat er bekend is binnen het kennisveld van gedrags-, maatschappij- en organisatiewetenschappen en, het belangrijkste, of het mogelijk is met die koppeling de kans op succes van dergelijke projecten te vergroten. Het onderzoek leidde tot vele verhelderende inzichten waar professionals die zich met deze opgave bezig houden veel aan kunnen hebben. Om deze voor de sector ongebruikelijke kennis goed te ontsluiten zijn naast het rapport allerlei andere producten ontwikkeld. Zo zijn de bevindingen vertaald naar zogenaamde kennisbommetjes die hier zowel als filmpje als als powerpoint te vinden zijn. Interviews met deskundigen illustreren  de bevindingen. Ook zijn een workshop en masterclass ontwikkeld. Al het onderzoeksmateriaal staat vrij ter beschikking. De onderzoekers hopen van harte dat de ontwikkelde kennis zijn weg binnen de sector zal vinden en zo kan bijdragen aan een versnelde energietransitie binnen de bestaande woningbouw.

Klik hier door naar het onderzoeksrapport.

Klik hier door naar de kennis en toepassing per thema. 

Klik hier voor de training en de masterclass.