Transparantie over energie-ambities

​Succesfactoren bij transparant zijn over energie-ambities:

  • luister naar de problemen van bewoners, zij vragen nooit om een energievriendelijke renovatie maar om een oplossing van een probleem zoals vocht, toch, geluidsoverlast, kou
  • als energieambities het uitgangspunt vormden, benoem dit dan ook als zodanig
  • geef inzicht in de overwegingen en breng alternatieven in beeld, dat hoort bij een disruptieve innovatie
  • laat bewoners proeflogeren in een voorbeeldwoning zodat zij de impact kunnen ervaren 

Bekijk hier het kennisbommetje (powerpoint met voice-over) over transparant zijn over energie-ambities:

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk hier de powerpoint met extra informatie: Transparantie

Wat vinden professionals van dit onderwerp?

Klik hier voor de training en de masterclass.

Klikt hier om terug te gaan naar het thema overzicht.