Categoriearchief: verhaal

Groenewijkstroom in Arnhem en Nijmegen

Steeds meer huishoudens in Nederland maken tegenwoordig de stap naar het zelf opwekken van energie, voornamelijk door het aanschaffen van zonnepanelen op het dak. Echter wordt deze energie niet altijd optimaal gebruikt en gaat er op piekmomenten van de opwekking wegens overschot energie verloren, terwijl er tijdens piekmomenten van gebruik een tekort kan ontstaan. Vanuit het idee om deze decentraal opgewekte energie beter te kunnen benutten op piekmomenten zijn twee Arnhemse ontwerpers, Luuk Wiehink en Roel Oortgiesen, aan de slag gegaan om wijken nog groener en socialer maken. Met het concept van Groenewijkstroom zijn ze de strijd aangegaan om zelf-opgewekte energie beter in de buurt te verdelen en er een sociale innovatie van te maken.

Het principe van Groenewijkstroom is gebaseerd op een lokale valuta, wat het uitwisselen van de energie van zonnepanelen in de buurt moet stimuleren. Huishoudens kunnen via een simpele app op hun smartphone de zonne-energie van de buurt in de gaten houden, en zo gebruik maken van de energie. Het gebruik van deze energie wordt beloond middels munten van de lokale valuta (E-punten), die bij lokale, aan de app aangesloten, ondernemers uitgegeven kunnen worden. Door gebruik te maken van de data van de al aanwezige slimme meters is het een goedkoop systeem en relatief simpel te implementeren. Dit maakt het gebruik voor de bewoners ook een stuk toegankelijker.

Op dit moment lopen er twee pilotprojecten, waarbij Groenewijkstroom wordt toegepast in wijken in Arnhem en Nijmegen. Deze twee projecten bij elkaar tellen zo’n 150 deelnemers. De ambitie is om door te groeien en in meerdere steden in Nederland aan de slag te gaan. Daardoor zou de teller voor het aantal deelnemers volgend jaar op 1000 moeten staan, verspreid over 7 wijken.

Het gehele concept van de buurtvaluta en het delen van de energie is in samenwerking met de bewoners ontwikkeld. Als ontwerpers kwamen Luuk en Roel met de basis voor het idee om het probleem van het energie-overschot aan te pakken, waarna door middel van gesprekken en enquêtes de eindgebruikers ook betrokken werden. Gedurende het pilotproject wordt er nog steeds veel feedback gevraagd aan de bewoners om het idee te optimaliseren.

Naast het stimuleren via de financiële weg, merkt Groenewijkstroom ook zeker dat het gevoel van sociale cohesie de bewoners motiveert om zich aan te sluiten bij het concept. Bewoners voelen zich meer betrokken bij de buurt en dragen daarnaast ook nog bij aan een duurzame omgeving. Hierdoor trekt het ook bewoners die van nature niet bezig zijn met een duurzame levensstijl. Daarnaast was het via de bewonersvereniging mogelijk om de bewoners ook echt te bereiken. Door middel van animatiefilmpjes was het concept makkelijk toe te lichten en kon de problematiek van het onbekende overwonnen worden. Al met al zijn de bewoners veel bij het project betrokken en kan het pilotproject hopelijk snel uitgebreid worden.

Bekijk voor meer informatie de website van Groenewijkstroom hier.

 

Verduurzamen in drie muisklikken

Hoewel het verduurzamen van je huis al langere tijd mogelijk is, is het voor veel huiseigenaren een te hoge drempel om dit ook daadwerkelijk te doen. Men moet zoeken naar de passende mogelijkheden voor zijn/haar huis en wat deze aanpassingen dan uiteindelijk kunnen opleveren in de toekomst. Dat moet makkelijker kunnen dacht Jasper Kol. En wel in een proces van drie muisklikken.

Om dit plan ook in werkelijkheid om te zetten, richtte hij SEP op (Self-sufficient Energy Platform). Met 10 jaar ervaring in cultuur- en gedrag veranderende projecten zag hij kansen in het stimuleren van de verduurzaming van woningen. Door een netwerk te creëren met de juiste leveranciers en zakenpartners kan een toegankelijk platform ontstaan waar woningeigenaren op een eenvoudige manier hun woning kunnen verbeteren door het zelfvoorzienend te maken. Met de huidige beschikbare data in Amsterdam (geografische data, energiegebruik, inkomen etc.) beschikt het platform over unieke informatie per woning. Op die manier kunnen bewoners die ingelogd zijn op het platform gegevens vinden van hun eigen woning, bijvoorbeeld het energieverbruik. Dit geeft hen inzicht in de duurzame toepassingen die bruikbaar zijn voor hun huis, resulterend in op maat gemaakte oplossingen.

Momenteel heeft het platform de eerste testfase afgerond. Om zoveel mogelijk op de behoefte van de uiteindelijke gebruikers, de woningeigenaren, in te spelen, zijn er meerdere bewoners betrokken geweest bij deze testfase. De start van het platform richt zich op Amsterdam Zuidoost in samenwerking met Transformcity, die al langere tijd in deze wijk actief zijn. In een buurtcentrum in Holendrecht Oost konden bewoners het platform testen. Het evenement werd gepromoot met behulp van flyers en posters, waardoor uiteindelijk meerdere woningeigenaren hun mening over het product konden geven. Het platform werd zeer positief ontvangen, waardoor het nu verder kan naar de tweede testfase, waarbij verschillende toepassingen en uitbreidingen onderzocht zullen worden.

Ondanks dat het platform zich momenteel richt op de Amsterdamse wijk Holendrecht, zullen veel meer woningen de stap naar een duurzamer huis moeten maken. Om de uiteindelijke doelstellingen voor zelfvoorzienende woningen te behalen, zullen woningeigenaren door heel Nederland actie gaan ondernemen. Met de eenvoud van SEP is Jasper van plan deze grote doelgroep te stimuleren hun woning zelf aan te pakken, om de bestaande woningvoorraad op grote schaal te verduurzamen.

Noodlift noodzakelijk?

Toen er in een seniorencomplex van huurdersplatform Parteon een lift stuk ging, zou deze zo snel mogelijk gerepareerd worden. Echter moest er een speciaal onderdeel voor de lift uit Duitsland komen, wat vertraging voor het proces zou opleveren. Een noodlift zou erg veel extra kosten met zich meebrengen voor deze periode, waardoor er gezocht werd naar een andere oplossing. Na een dag lang nadenken werd er voorgesteld via een uitzendbureau iemand in te huren die de senioren kon ondersteunen en daarmee de lift kon vervangen. Er werd een seniorenman gevonden, die deze taak op zich wou nemen. Hij hielp de bewoners met vuilnisophalen, honden uitlaten, boodschappen halen en andere kleine taken. Wanneer er een speciaal geval was, zoals een bezoek aan het ziekenhuis, werden vakmannen gevraagd een handje te helpen.

Hoewel deze aanpak in eerste instantie uit nood is ontstaan, maakt Parteon inmiddels al 3 a 4 jaar gebruik van de methode. Tegenwoordig gaat de aanpak meer volgens planning en kunnen bewoners vooraf aangeven waar ze hulp bij nodig denken te hebben, zodat dit vanaf het begin af aan meegenomen kan worden. Naast dat deze methode kosten bespaard voor Parteon, levert het ook veel nieuwe interactie op. Er ontstaat veel meer contact met de huurders, doordat het een praatje met ze wordt gemaakt en gevraagd wordt naar hun wensen wat betreft hulp. Zeker voor alleenstaande ouderen is dit sociale aspect wenselijk en worden de hulpverleners meerdere malen voor een kopje koffie uitgenodigd. Ook contacten met andere instanties zijn verbeterd, zoals bungalowparken voor wanneer bewoners echt te veel hulp nodig hebben om in hun woning te blijven tijdens het ontbreken van een lift.

Deze oplossing voor het besparen op een noodlift lukt echter niet altijd. Sommigen woningblokken zijn nou eenmaal te complex, waardoor een noodlift wel noodzakelijk is. Maar in de gevallen waar het wel mogelijk is weet Parteon op deze manier geld te besparen en tegelijkertijd de sociale interactie te verhogen. Een mooie combinatie voor een creatieve oplossing bij een veelvoorkomend probleem.

 

 

Haarlem: Bewoners gaan zelf aan de slag

Doordat de sloop al langere tijd op de planning stond, is er afgelopen jaren minimaal onderhoud uitgevoerd aan het complex Aart van der Leeuwstraat en omgeving in Delftwijk (Haarlem Noord) en dat is goed zichtbaar! Dit complex uit 1055 bestaat uit 8 blokken, 32 portieken met in totaal 270 woningen.

Nadat er veel geschuif was geweest met de definitieve sloopdatum, bleek dat de woonblokken nog enkele jaren zouden meegaan. Vanuit de bewoners werden er door Pré Wonen signalen ontvangen dat het uiterlijk van de 8 woonblokken vrij snel achteruitging, terwijl bewoners er nog enkele jaren zouden blijven wonen. Doordat de sloopdatum in de nabije toekomst ligt is het niet meer te verantwoorden om hoge kosten te maken aan het complex. Toch wou Pré Wonen graag tegemoetkomen aan de behoefte van bewoners om de uitstraling van het gebouw te verbeteren.

Er werd gekeken naar verschillende oplossingen om de uitstraling van het complex te verbeteren met een likje verf, maar de professionele opties bleken allemaal te duur te zijn. Om tot een goede oplossing te komen waarvoor draagvlak bij de bewoners zou ontstaan, is het gesprek met de bewoners zelf aangeknoopt. Hieruit bleek dat het opfrissen van de entree het best haalbare resultaat zou zijn. In eerste instantie was er een brief rondgestuurd vanuit Pré Wonen met het voorstel om bewoners zelf aan het werken te zetten tegenover een eenmalige korting op de huurprijs. Deze brief werd vervolgd met een informatieavond waarbij 10 bewoners kwamen opdagen. Dit initiatief werd positief ontvangen en uiteindelijk zijn er 8 bewoners aan de slag gegaan met het verven van hun eigen portiek. Hiervoor zouden zij een eenmalige huurkorting van €100 per portiek ontvangen. Inmiddels zijn er 9 portieken die door bewoners worden opgeknapt en dit blijkt aanstekelijk, want er volgen meer aanmeldingen! De overige portieken zullen door het Buurtbedrijf Haarlem geschilderd worden zodat de uitstraling van alle portieken wordt verbeterd.

Bas de Jong: Vooraf was het niet bekend of er bij de bewoners genoeg draagvlak zou zijn om zelf aan de slag te gaan met de portieken. De meeste bewoners waren alleen bereid hun eigen portiek aan te pakken, op drie enthousiaste bewoners na. Deze mensen hebben uiteindelijk 4 portieken gedaan, waarna ze andere mensen hebben geïnspireerd ook mee te doen. In eerste instantie waren we bang voor de reacties van bewoners op het plan, aangezien de sloop van de woningen al aangekondigd was. Achteraf gezien heeft het zeker goed gewerkt. Naast dat de portieken opgeknapt zijn, is door de werkzaamheden op straat de buurt ook weer levendig geworden en hebben buren elkaar leren kennen. Dit brengt naast een visuele verbetering meteen een sociaal aspect met zich mee. Het concept van de bewoners zelf klusjes laten uitvoeren tegen een vergoeding zou zeker vaker gebruikt kunnen worden wanneer het geld voor professionele hulp niet beschikbaar is.

 

Op de foto zie je dan ook een vrolijke en trotse bewoner van de PC Boutensstraat voor zijn geschilderde portiek. Hij heeft niet alleen de muren geschilderd maar ook de voordeur. Met recht een betrokken bewoner uit Delftwijk.

Nijmegen: Samen grootschalig renoveren in bewoonde staat

Het project is het resultaat van zowel een anders dan gebruikelijke vorm van aanbesteden als van een anders dan gebruikelijke samenwerkingsvorm. Woningcorporatie Portaal koos er in dit project voor geen uitgebreid bestek te schrijven voor dit project, maar daagde marktpartijen uit om een passend plan van aanpak voor het groot onderhoud aan de woningen in deze wijk op te stellen. Er werd een uitdagend budget per woning meegegeven en een aantal taakstellende eisen. Het opwaarderen van de woningen van energielabel F naar label B, verbetering van comfort en veiligheid, met behoud van uitstraling en karakter van de wijk. Dit alles in bewoonde toestand. Het samenwerkingsverband dat het project mocht uitvoeren noemt zich Groot onderhoud en bestaat uit isolatiespecialist Comfort Company, Hagemans Vastgoedonderhoud, gevelspecialist Takkenkamp, technisch installatiebedrijf Ventimon, Verweij Houttechniek en dakspecialist Weijerseikhout. Het plan voor het Willemskwartier werd in overleg met alle betrokkenen ‘op maat’ gemaakt. Er werd vooral veel aandacht besteed aan het beperken van de overlast tijdens de werkzaamheden. Bewoners konden 24 uur per dag met hun vragen en klachten bij Groot Onderhoud terecht. Naast de gebruikelijke bewonersbegeleiding, onder andere in de vorm van spreekuren, werd een SMS-alert en  de 24-uurs projecttelefoon ingezet. Op deze manier kunnen we vragen goed beantwoorden en problemen snel oplossen. Persoonlijke aandacht en zorg op maat voor iedere bewoner hebben bijgedragen aan een goed project. Door een onafhankelijk bureau, Centrum voor Woononderzoek, werd de bewonerstevredenheid gemeten. Het gemiddelde resultaat in dit project was met een 7,7 ruim boven de gevraagde 7. Groot Onderhoud heeft ondertussen meerdere projecten op vergelijkbare wijze gerealiseerd en werd in februari 2014 voor deze samenwerking beloond met de duurzaam bouwen award voor beste ketenintegratie.

Heerhugowaard: De pilotwoning wekt belangstelling

In het kader van de deal de Stroomversnelling renoveren BAM Woningbouw en woningcorporatie Woonwaard 55 rijtjeswoningen uit de jaren ’70 in Heerhugowaard naar Nul op de Meter .

De corporatie begon met het maken van een prototype en constateerde dat de woning wel heel mooi was geworden. “Vervolgens dachten we ; Als je dit kunt krijgen voor gelijke woonlasten ben je gek als hier niet voor kiest. Zo’n mooie comfortabele woning!” Daarom werd beslopten geen akkoord te vragen bij de huurders, maar de huurders zelf hiervoor te laten kiezen. Na het prototype ging de corporatie het gesprek aan met de buren in hetzelfde blok. De boodschap was: “Dit kunt u krijgen, maar daarvoor hebben we wel uw energierekening nodig. Anders kunnen we dit niet realiseren. Als u dit niet wil, ook goed, dan houden wij uw woning technisch op orde. De 5 buren stemden in zodat het hele blok getransformeerd kon worden. De bewoners van de omliggende woningen kregen na realisatie van het prototype een uitnodiging om te komen kijken. Volgens de corporatie liep het storm. “Er kwamen zelfs mensen meerdere keren terug met familieleden en buren onder het mom; dit moet je ook zien! We hebben de buurt 2 weken de tijd gegeven om aan te geven of zij dit ook wilden, en we hebben direct gezegd dat alleen hele blokken in aanmerking komen voor de renovatie. Dat heeft heel goed gewerkt.”  De aanpak resulteerde in 49 huurders in 9 hele blokken die aangaven ‘dit wil ik ook’. En in 4 weken tijd lag er van alle 49 huurders een ondertekende ‘aanvulling op het huurcontract’, dus 100% akkoord.

Terugkijkend concludeert de corporatie dat de keuze om voor zo’n woning te kiezen niet gebeurt op basis van duurzaamheidsafwegingen. “Het is heel basaal: mensen kiezen voor een nieuwe keuken, een glazen badkamer, de brede vensterbanken (het gevolg van de gevel die er tegenaan wordt gezet) en niet te vergeten een nieuwe pannenset. Het is voor ons de kunst van het verleiden, zonder dat je daar misbruik van maakt. Wij garanderen de energieprestatie, en de huurder heeft in ruil voor het betalen van een energiedienst een comfortabele woning voor gelijke woonlasten.”

De bewoners zijn over het algemeen erg tevreden met hun vernieuwde woning. Niet gek, want zij zijn in korte tijd van een ‘lek’ oud rijtjeshuis naar bijna nieuwbouwhuis gegaan, zonder energierekening. Het enige dat de bewoners tegenviel is de renovatie zelf. Uit een evaluatie van Woonwaard onder bewoners blijkt dat men een complete renovatie in 10 dagen wel erg heftig vindt. “Er komt een grote storm over je heen”, zo vertelt een van de bewoners. BAM Woningbouw heeft op basis hiervan besloten de renovatie van de binnen- en buitenkant voortaan te scheiden.

Bekijk de film over de bewoners

http://energiesprong.nl/blog/heerhugowaard-jaren-70-rijtjeshuizen-naar-nul-op-de-meter/

Veenendaal; actieve ouderen

Met ‘Samen oud en nieuw!’ heeft VVE ’t Kofschip in Veenendaal een enorme energiebesparing weten te realiseren. Juist de oudere bewoners hebben het heft in handen genomen. Voordelen die door gemeenschappelijkheid benut kunnen worden zijn behaald dankzij een intensief traject van onder andere vele huisbezoeken.
De VVE ’t Kofschip II heeft in 2011 en 2012 uitvoering gegeven aan een uitgebreid pakket van energiebesparende maatregelen voor het appartementencomplex. De maatregelen resulteren in 60% besparing op het gasverbruik. Daarmee hebben 21 appartementen een aanzienlijke label sprong gemaakt, van G/E/F naar een energielabel B. Dit betekent een reductie van CO2-uitstoot met ruim 40.000 kg per jaar.
Het initiatief tot het project is genomen door enkele bewoners i.s.m. adviesbureau Espiratie. Alle inwoners zijn vervolgens actief betrokken geraakt bij het project dankzij de intensieve communicatiecampagne van de initiatiefnemers. Actieve bewoners sturen het project, investeren, beslissen en zijn de doelgroep. Op drie bewoners na, is iedereen gepensioneerd. Iedereen ging akkoord met een investering met een looptijd van 12 jaar.
Maatregelen lopen uiteen  van eenvoudige schilisolatie van de (kop)gevel, dak, vloer, vervangen van glas voor HR++ tot vervangen van cv ketels door gasabsorptiepompen met individuele bemetering. Voorwaarde was dat wat uitgevoerd zou gaan worden geen effect op de servicekosten mag hebben. Het slim omgaan met onderhoudsbudgetten en planning maakte de investeringen voor energiebesparing mogelijk.

Bron: juryrapport duurzaamheidsprijs

http://www.utrecht2040.nl/duurzaamheidsprijs/Finalisten2014/samen-oud-en-nieuw

Utrecht: One-Stop-Shop Atelier

Studenten van de Hogeschool Utrecht werken in het One-Stop-Shop Atelier aan de ontwikkeling van verschillende Nul op de Meter (NOM) concepten voor de bestaande woningbouw. De samenwerking hiervoor kan met verschillend MKB bedrijven plaatsvinden, maar in 2013 heeft het eerste team de eerste stap gezet samen met het bedrijf BJW Wonen en hebben ze een eerste Nul op de Meter concept opgeleverd dat gericht is op rijtjeswoningen gebouwd tussen 1965 en 1975.
Het doel is het ontwerpen en ontwikkelen van Nul op de Meter oplossingen voor de bestaande woningvoorraad, die 1) betaalbaar zijn, 2) een extreem goede kwaliteit hebben en 3) aansluiten op de wensen van klanten. De totale propositie bevat minimaal een geheel nieuwe schil (gevel en dak), nieuwe installaties, nieuwe badkamer en een nieuwe keuken. Inmiddels zijn al uitbreidingen van de woning ontwikkeld ten behoeve van zorg en veranderende woonwensen.
Om dit te bekostigen wordt de huidige energierekening vast gezet en niet meer betaald aan de energieleverancier, maar het bedrag wordt over grofweg 20 jaar maandelijks betaald aan de aanbieder van de renovatie (BJW Wonen). BJW Wonen geeft vervolgens garanties af voor de totale prestaties. Een bijkomend en essentieel element is de flexibiliteit van de woning. Het renovatieconcept dient aanpasbaar te zijn naar de veranderende toekomstige vraag, zoals het minder mobiel worden, wijzigingen in de gezinssamenstelling of opkomende innovatieve technologieën.
De ontwikkeling is gebeurd in een interdisciplinair team van studenten in samenwerking met het lectoraat Nieuwe Energie in de Stad van lector Ivo Opstelten. Een nieuwe manier van samenwerken tussen MKB bedrijf en onderzoeks-/onderwijsinstelling, een atelier waar marktpartijen bij elkaar komen om kennis te delen en concrete plannen te ontwikkelen en uit te voeren.
De afgelopen 1,5 jaar is aan diverse prototypen gewerkt. De volgende jaren wordt gewerkt aan het realiseren van zoveel als mogelijk pilotprojecten NOM renovatie van grondgebonden woningen. Er is contact met woningcorporaties, toeleveranciers, financiers, slopers, bewonersverenigingen en particuliere energie-coöperaties. En niet onbelangrijk: de studenten gaan de wijken in, waar potentiele woningen of woongebouwen staan en interviewen potentiele klanten of zij interesse hebben in een NOM propositie. Door deze interviews wordt ook aan vraagarticulatie gewerkt: het concept van NOM krijgt meer bekendheid.

bron: juryverslag Utrechtse duurzaamheidsprijs

http://www.onderzoek.hu.nl/Projecten/One-Stop-Shop-woningrenovatie.aspxhttp://www.utrecht2040.nl/duurzaamheidsprijs/Finalisten2014/one-stop-shop-atelier

Leeuwarden; prijswinnend wijkbedrijf

In het kader van het project Slim & Snel (www.slim-en-snel.nl) deed woningcorporatie WoonFriesland in 2012 een oproep aan het bedrijfsleven om 194 galerijwoningen, 95 grondgebonden huurwoningen en 41 grondgebonden koopwoningen in Leeuwarden een kwaliteitsimpuls te geven. Hiervan moesten zowel de energieprestatie als de woning zelf verbeterd worden. Het ging om een gebiedsgerichte aanpak waarbij ook de leefbaarheid in de wijk een belangrijke rol speelde. Het ontwikkelde vraag- en aanbodproces moest passen binnen het bestaande aanbestedingsbeleid. Voor WoonFriesland ging het er niet alleen om iets op een andere of nieuwe manier te doen, maar juist om iets nieuws te creëren. Het te ontwikkelen proces moest leiden tot een ander type productresultaat: baanbrekende, herhaalbare en innovatieve renovatieconcepten.


Winnaar werd uiteindelijk wijkbedrijf Bilgaard (www.wijkbedrijfbilgaard.nl). Binnen dit wijkbedrijf brengt de wijk vier voordelen voor bewoners samen waaronder energie besparen met behulp van een energiecoach en duurzame energie-opwekking in de vorm van biomassakachels en zonnepanelen. Maar het brengt dus ook grootschalige energierenovaties tot stand. Daarnaast zorgt het wijkbedrijf voor werk in de wijk. Dit werk bestaat onder meer uit hand- en spandiensten tijdens de uitvoering van de woningverbetering, groenonderhoud, woningonderhoud en zelfs klusdiensten, schoonmaak, vervoer van mindervaliden en  sociale hulp, zoals samen boodschappen doen of naar de bibliotheek. Deelnemers kunnen voor hun werkzaamheden tot een maximum van €1.500,- per jaar ontvangen. Tenslotte zet het wijkbedrijf ook  in op een prettigere woonomgeving. Dit door samen met de bewoners veel aandacht te besteden aan de openbare ruimte. De ambities op dit vlak zijn samengevat met de slogan ‘Bilgaard Bloeit!’
In oktober 2014 won wijkbedrijf Bilgaard de landelijke Herman Wijffels Innovatieprijs.

Bergen op Zoom; duurzaam wonen kopen bij Reimarkt

In de zomer van 2012 besloot woningcorporatie  Stadlander  mee te doen met het project Slim & Snel (www.slim-en-snel.nl) met 600 woningen in de regio Bergen op Zoom; 300 van Stadlander en 300 in particulier eigendom. De 600 woningen zijn verspreid over vier gemeentes en tien woonkernen en de ambitie was om de woningen naar een hoog energieambitieniveau te renoveren en voor weer 25 jaar exploitabel te maken. Maar de corporatie wilde ook de huiseigenaren van de tussenliggende woningen een aanbod doen ten aanzien van het verbeteren van de energieprestatie. Het traject startte met een zoektocht naar de juiste consortia. Zij moesten voldoende verbindend vermogen en daadkracht hebben om de complexiteit van de opgave aan te kunnen. Na een oproep waarop massaal werd gereageerd werden de drie meest innovatieve consortia geselecteerd. Deze selectie was voornamelijk gebaseerd op het vertrouwen in de consortia en is gemaakt volgens de Soft Selection Methodology . Tijdens een aantal samenwerkingsdagen werden ideeën verder uitgewerkt en de wensen op scherp gezet. Na de officiële indiening van de plannen bleek echter dat het concept van twee van de drie consortia, niet aan de gestelde eisen voldeed. Alleen het consortium Reimarkt kon officieel door. Dit was een grote teleurstelling voor Stadlander want er was veel respect voor de grote mate van creativiteit van alle drie de consortia. Eind 2014 zijn de oorspronkelijke leveranciers, vanwege het niet kunnen voldoen aan de oorspronkelijke vraag, gewisseld voor andere leveranciers die momenteel de producten als prototype aan het bouwen zijn. De praktijk blijkt dus lastiger te zijn dan de inzet en creativiteit aan de voorzijde tijdens de aanbieding.


Reimarkt is een consortium van 24 bedrijven die samen een nieuwe winkelformule ontwikkelden. Het betreft een 100% marktinitiatief waar de consument écht kan gaan winkelen. De winkel functioneert volgens de retailformule waarbij wordt samengewerkt op het gebied van bewustwording en financiering. De focus en concurrentie ligt op productinnovatie. Of de woning nou volledig energieneutraal moet worden of er alleen een aantal zonnepanelen nodig zijn; bij Reimarkt vindt de klant helderheid over het aanbod én wat het oplevert. Ook de financiering wordt geregeld.
Door slimme productontwikkeling te stimuleren en geautomatiseerde systemen te ontwikkelen, kan Reimarkt verduurzaming veel effectiever aanbieden dan in een traditioneel renovatieproject. Reimarkt is doelgericht door het gebied eerst te scannen op kenmerken als woningtype, leefstijl en energieverbruik. Middels een geautomatiseerde quick-scan krijgen die bewoners gratis een persoonlijk duurzaamheidsadvies. Is de wens om te verduurzamen eenmaal aangewakkerd, dan kan de klant online en offline terecht voor advies op maat en wordt hij persoonlijk begeleid bij zijn aankoopproces.
Reimarkt, in een andere consortiumssamenstelling, werd later ook in Enschede geselecteerd door twee woningcorporaties waardoor de eerste Reimarkt van Nederland in die stad werd gerealiseerd. www.reimarkt.nl