Categoriearchief: producten

Masterclass Complexe wijken

Verschillende steden hebben sinds kort wijken aangewezen die ‘van het gas af’ moet, waaronder wijken met kwetsbare bewoners en problemen in de sfeer van de leefbaarheid en veiligheid: complexe wijken dus. Anke van Hal is tijdens haar twee jaar durende verblijf in Toronto nauw betrokken geweest bij de aanpak van dit soort wijken en deelt graag haar ervaringen tijdens een masterclass.

Voor wie?
Professionals met een HBO of universitair werkniveau die actief zijn op het gebied van energiebesparing in de bestaande woningbouw (in bewoonde staat).

Door wie?
Deze workshop wordt verzorgd door Anke van Hal.

Praktisch
De masterclass duurt een dagdeel en wordt bij voldoende inschrijvingen op aanvraag aangeboden.

Voor meer informatie: neem contact op met het secretariaat van Nyenrode via tel. 0346 – 291 280 of a.vanhal@nyenrode.nl. Zie ook www.homemates.nl.

Bekijk hier de flyer: Complexe wijken

Masterclass 3SFO

De ervaring leert dat een focus op techniek en financieren alleen niet voldoende is om de doelen van energiebesparing in de bestaande woningbouw te halen. Ook inzicht in de gedrags- en organisatieprocessen die van invloed zijn, is nodig. Dat is – naast
geld en techniek – de derde succesfactor.
Tijdens de masterclass ‘ de derde succesfactor ontrafeld’ gaan we dieper in op de achterliggende (organisatie- en gedragswetenschappelijke) mechanismen van uiteenlopende praktijkervaringen en geven we de deelnemende professionals praktische handvatten mee om hiermee in hun projecten en organisaties mee om te gaan.

Voor wie?
Bestuurders en managers van organisaties die direct of indirect betrokken zijn bij woningrenovatie met hoge energieambities. Tevens geschikt als incompany-masterclass.

Door wie?
Deze workshop wordt verzorgd door Anke van Hal en Maurice Coen van Nyenrode Business Universiteit.

Praktisch
De masterclass duurt minimaal een dagdeel en wordt op aanvraag aangeboden. De masterclass is geschikt voor 10 tot 20 deelnemers. Aanpassing ‘ op maat’ is mogelijk.

Meer informatie?
Neem contact op met het secretariaat van Nyenrode via tel. 0346 – 291 280 of a.vanhal@nyenrode.nl of m.coen@nyenrode.nl.
Bekijk hier de flyer: De derde Succesfactor ontrafeld

Masterclass ‘Communiceren vanuit een waarderende aanpak’

Energie besparen in de bestaande woonomgeving draait om relaties. Relaties met onder andere bewoners, collega’s en leveranciers. In deze masterclass leren bouwprofessionals aan de hand van de ‘waarderende aanpak’ gesprekken aan te gaan die bijdragen aan de kwaliteit van relaties. Het gaat om een benadering waarin je meer leert begrijpen van het wereldbeeld van je gesprekspartner. Daardoor ontstaat synergie om samen tot actie over te gaan. Kijken naar wat werkt en de potentie die er is, in plaats van het centraal zetten van problemen die opgelost moeten worden; daar gaat het om in deze masterclass. Vanuit Nyenrode Business Universiteit gaan we praktisch aan de slag met het voeren van ‘waarderende gesprekken’.

Voor wie?
Professionals met een HBO of universitair werkniveau die actief zijn op het gebied van energiebesparing in de bestaande woningbouw (in bewoonde staat).

Door wie?
Deze workshop wordt verzorgd door Anke van Hal en Irene Jonkers. Anke van Hal is hoogleraar Sustainable Building bij Nyenrode Business Universiteit en hoogleraar Sustainable Housing Transformation aan de TU Delft. Irene Jonkers is promovenda aan de leerstoel Sustainable Business Transformation bij Nyenrode Business Universiteit .

Praktisch
De masterclass duurt een dagdeel en wordt bij voldoende inschrijvingen op aanvraag aangeboden. De kosten van deze masterclass zijn € 200,- per persoon excl. BTW. Voor meer informatie: neem contact op met Hansje Vlam via tel. 0346 – 291 280 of
info@homemates.nl.

HomeMates_flyer_waarderende aanpakv2

Masterclass Financiële kansen in complexe situaties

De business case van woningrenovatieprojecten met een hoge energieambitie wordt vaak te eng gedefinieerd; de terugverdientijd van investeringen in energiemaatregelen staat meestal centraal. Maar tot welke financiële conclusies kom je als je de focus niet beperkt tot de energieopgave maar deze inbedt in de bredere context van de locatie?  We gaan in deze masterclass van Nyenrode Business Universiteit aan de slag om verbanden te leggen die de wijk mooier en de business case rendabel(er) maken.

Masterclass Financiële kansen

HomeMatesPlus workshop ‘Duurzame kwaliteitsimpuls’

HomeMates_flyer_homematesplusworkshop

Op zoek naar nieuwe ideeën en oplossingsrichting voor de duurzame verbetering van een buurt of bouwblok?  Deze masterclass van Nyenrode Business Universiteit biedt de mogelijkheid om in een veilige omgeving en op vrijblijvende wijze te sparren met ervaren professionals uit het HomeMatesPlus-netwerk.  Rondom uw eigen casus wordt een groep samengesteld die bestaat uit een combinatie van lokale professionals vanuit uw eigen organisatie of samenwerkingspartners en leden uit het HomeMatesPlus-netwerk, die zorgen voor een frisse blik. De workshop wordt ingezet wanneer partijen aan het begin van een verduurzamingsopgave staan, binnen een concreet project zijn vastgelopen of de mogelijkheden samen willen verkennen.

Voor meer informatie: neem contact op met het secretariaat  via tel. 0346 – 291 280 of info@homemates.nl.

Reality Game ‘Energiebesparing Bestaande Woningbouw’

flyer_Reality Game

De Reality Game ‘Energiebesparing Bestaande Woningbouw’ is ontstaan vanuit de samenwerking tussen Nyenrode Business Universiteit  en de EnergieSprong binnen het project Slim & Snel. Het brengt deelnemers begrip bij van de complexe dynamiek van het proces van energiebesparen in de woningbouw (in bewoonde staat). Het bereidt hen  voor op de praktijk en brengt persoonlijke sterktes en zwaktes voor het voetlicht. In een spelsituatie- gebaseerd op de praktijk- ervaren deelnemers levensechte dilemma’s en leren ze het proces te begrijpen van verschillende kanten. Zo wordt inzichtelijk en invoelbaar hoe afzonderlijke maar vooral ook gezamenlijke belangen een rol spelen. Dat opent de weg naar een vruchtbare samenwerking. Vind de ‘fusie van belangen’!

Wilt u meer weten over de Reality Game ‘Energiebesparing Bestaande Woningbouw’? Neem contact op via info@homemates.nl of via het secretariaat van het Nyenrode Center for Entrepeneurship & Stewardship. Tel: 0346 291280

Masterclass ‘bewoners over de streep’

Veel woningeigenaren nemen zich voor om energiebesparende maatregelen te nemen. Om geld te besparen, het comfort te verbeteren, voor het milieu of om andere redenen. Maar vaak komt het er niet van de maatregelen ook echt te treffen. Vaak komt er iets tussen wat meer urgent is (kapotte wasmachine) of leuker (de nieuwste tablet) om geld aan uit te geven. Deze masterclass draait erom bewoners te helpen hun voornemens ook echt uit te voeren. Onder andere door de koppeling te leggen met dat wat ze meer bezig houdt en te voorzien in prikkels die ze ‘over de streep’ helpen. U maakt kennis met, soms onbewust aanwezige, bewonersmotieven, prikkels die hun succes bewezen hebben en manieren om urgentie te creëren. Vanuit een mix van theoretische kennis en praktijkervaring biedt Nyenrode Business Universiteit deze masterclass aan samen met het op dit terrein gerenommeerde marketing- & communicatiebureau 5plus1.

Voor wie?
Professionals met een HBO of universitair werkniveau die actief zijn op het gebied van energiebesparing in de bestaande woningbouw (in bewoonde staat).

Door wie?
Deze workshop wordt verzorgd door Anke van Hal, samen met Daan Overeem en Niels Gӧtz van 5plus1. Anke van Hal is hoogleraar Sustainable Building bij Nyenrode Business Universiteit en hoogleraar Sustainable Housing Transformation aan de TU Delft. 5plus1 is een marketing- en communicatiebureau, gespecialiseerd in marketingpsychologie en zeer ervaren in bewonerscommunicatie bij energiezuinig renoveren.

Praktisch
De masterclass duurt een dagdeel en wordt bij voldoende inschrijvingen op aanvraag aangeboden. De kosten van deze masterclass zijn € 200,- per persoon excl. BTW. Voor meer informatie: neem contact op met Hansje Vlam via tel. 0346 – 291 280 of
info@homemates.nl.

HomeMates_flyer_bewonerscommunicatie

Masterclass Samenwerken

Samenwerken in de keten lijkt bedrieglijk simpel en is onverwacht krachtig. Om goed te kunnen samenwerken is het essentieel om niet alleen een goed beeld hebben van de belangen van de andere partijen maar ook dat je die belangen samen weet te brengen. En dat je bouwt aan wederzijds begrip, vertrouwen en waardering. Samen weten we meer en samen kunnen we meer. Echte samenwerking kan leiden tot sneller, beter, goedkoper, innovatiever duurzamer; en dat allemaal tegelijk. Deze Masterclass wordt aangeboden door Nyenrode Business Universiteit.

Voor wie?
Professionals met een HBO of universitair werkniveau die actief zijn op het gebied van energiebesparing in de bestaande woningbouw (in bewoonde staat).

Door wie?
Deze workshop wordt verzorgd door Jack van der Veen en Anke van Hal. Jack van der Veen is hoogleraar Supply Chain Management aan Nyenrode Business Universiteit. Anke van Hal is hoogleraar Sustainable Building aan Nyenrode Business Universiteit en hoogleraar Sustainable Housing Transformation aan de TU Delft.

Praktisch
De masterclass duurt een dagdeel en wordt bij voldoende inschrijvingen op aanvraag aangeboden. De kosten van deze masterclass zijn € 200,- per persoon excl. BTW. Voor meer informatie: neem contact op met Hansje Vlam via tel. 0346 – 291 280 of
info@homemates.nl .

HomeMates_flyer_ketensamenwerking