Categoriearchief: netwerklid

Djoera Eerland

Ik ben 20 jaar werkzaam in de energiesector, zowel aan de kant van de leverancier als van de netwerkbeheerder. De rode draad is altijd geweest: diep inzicht krijgen in wat mensen drijft, wat hun behoeftes zijn en daar proposities op ontwikkelen.  Dat doe ik nu bij buurkracht: de kracht die buren samen hebben om hun buurt mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken.www.buurkracht.nl

Nelleke Nelis

Nelleke Nelis, eigenaar Making Space. Een bouwkundige die schakelt tussen de bouwwereld en de wereld van de woonconsument. Ik heb een jarenlange ervaring in het informeren, betrekken en overtuigen van bewoners(groepen) op elk moment in de klantenreis. Met mijn bouw- en woontechnische achtergrond kan ik informatie “vertalen”, heb ik inzicht in de wensen van bewoners en hoe je deze kunt laten aansluiten op een meestal niet zo gewenst energiebesparingsplan.

Mijn missie: In energiebesparing kun je niet wonen, maar met wonen als uitgangspunt kun je bewoners wel verleiden tot energiebesparende maatregelen.

Dorine Putman

Mijn grootste passie ligt in het helpen aanpassen van woningen van mensen met een kleine beurs zodat zij zowel voor hun eigen portemonnee als voor het milieu geen risico’s lopen. Omdat we geen overheid hebben die via wet-en regelgeving ervoor zorgt dat wonen in ‘lekke mandjes’ of in ’schimmelfabrieken’ onmogelijk is, moeten er wel initiatieven vanuit de financiële sector, de kennisinstituten en de bouwwereld komen. Bij Homemates leren we vooral elkaars taal te spreken. We kruipen in de huid van de huurder, de woningeigenaar, de aannemer en de bankier.

Manager institutionele relaties ASN Bank & Ambassadeur Energiefonds Overijssel

Marlou Boerbooms

Mijn missie is om mensen energie te geven, te inspireren, te motiveren en warm te krijgen voor een duurzamer leven. Dit gebeurt onder het motto ‘Meer met Minder’ waarbij meer kwaliteit van leven samengaat met een minder grote impact op onze leefomgeving. Energiebesparing, duurzame opwekking, groenere leefomgeving, beter omgaan met natuurlijke bronnen, minder vervuiling en verspilling gaan in mijn werk samen met meer comfort, hogere waarde en samen optrekken om dit te bereiken. Met gedrevenheid wil ik mensen inspireren tot het nemen van duurzame beslissingen.

Energieambassadeur

Arthur Lippus

Ik ben van jongst af aan gepassioneerd voor de bouw. En dan vooral wat het met mensen doet. De makers en de gebruikers. Daarbij verwonder ik mij graag. Is het nog wel logisch wat we doen? En van daaruit op reis en onderweg samen met anderen verrassende ontmoetingen en combinaties maken die bijdragen aan een nieuw perspectief. Die ervaringen kunnen we delen en versterken binnen HomeMates.

Van zomer 2010 tot zomer 2014 was ik trekker van de innovatie agenda binnen Woningstichting Portaal. Al in 2005 gaf ik kleur aan nieuw Leyden  waar huurders voor het eerst uit een legodoos hun eigen thuis samen konden stellen. In 2012 organiseerde ik niaNestoeen Voice of Holland voor de woningbouw, dat energienotanul bouwen en wonen op de kaart zette. Mijn team ontving daarvoor op de Voorsprong 2012 de prijs voor meest vernieuwend opdrachtgever en werd genomineerd voor de bouwpluim 2013. Naast niaNesto ben ik mede initiator van onder meer BarbahuisDe KetenmonitorLincubator en de De Stroomversnelling

Sinds zomer 2013 ben ik lid van het landelijk kernteam van De Stroomversnelling, eerst gedetacheerd vanuit Portaal, sinds oktober 2014 als zelfstandige. En naast HomeMates actief in kwartiermakers in de bouw en bestuurslid bij Netwerk Conceptueel Bouwen en Makkers in de Bouw

Ik werkt zo graag aan baanbrekende initiatieven op weg naar het wonen van morgen. Samen met HomeMates. Voor gewone mensen, zoals u en ik.”

arthur.lippus@gmail.com 

Birgit Dulski

Nu de focus in de bouwsector is verschoven van nieuwbouw naar renovatie van de bestaande bouw, worden bewoners (eindelijk) een belangrijke speler. Als onderzoeker richt ik me op de verduurzaming van historische gebouwen en wijken en zie juist in deze wijken veel duurzame initiatieven die door bewoners worden geïnitieerd. Zij kennen de sterke en zwakke eigenschappen van hun woningen en wijken als geen ander en zijn dus echte ervaringsdeskundigen. Laten we hun deskundigheid, ervaringen en wensen samen brengen met de kennis en ervaring van professionals om elkaar te inspireren.

Onderzoeker/adviseur duurzame monumentenzorg

Niels Götz

Mijn ervaring is dat bewoners energiebesparing en zelf energie opwekken al best willen, maar dat ‘het leven’ er telkens tussen komt. Het onderwerp blijft steken op prioriteit nummer 4 of 5 en komt maar niet hoger. De mens kent stabiele en vluchtige motieven, en vooral die vluchtige zijn vaak sterk. Denk aan de introductie van de nieuwste Iphone, een aanbieding (nog maar enkele exemplaren), of jezelf verwennen met een stedentrip. Ik zie twee oplossingsrichtingen:
1) Dezelfde verkoopmechanismen inzetten als bijv. Apple doet: zorg bijv. voor schaarste en laat zien hoeveel anderen het al doen/ willen.
2) Herformuleren: koppel het onderwerp aan zaken die men van nature belangrijker vindt .. zoals (inbraak)veiligheid of langer thuis wonen.

Vanuit 5plus1 werken wij met de nieuwste inzichten uit de neuro- en marketingpsychologie. Wij zorgen ervoor dat de verleidingsstrategie vanuit deze inzichten zo krachtig mogelijk wordt. Een mooi voorbeeld van zo’n inzicht is dat bewoners de vraag om ook energie te gaan besparen veel sneller met ‘ja’ zullen beantwoorden als degene die het vraagt iemand is uit de eigen doelgroep (die men het liefst al kent .. de buurman). Vanuit dit inzicht zoeken we altijd actief naar bewoners uit een buurt zelf, die als afzender willen dienen .. Opgelet: hiermee geef je wel de regie uit handen: het project wordt echt van de doelgroep zelf: zij bepalen de middelen, het kanaal maar ook het tempo .. Voor velen even wennen, maar wat ons betreft echt de toekomst .. en veel effectiever ..

Adviseur / marketingpsycholoog

niels@5plus1.nl

Maurice Coen

Achter elke vorm van organiseren ligt het idee dat je samen meer kan bereiken dan alleen. En als het product ‘wonen’ is, lijkt het niet meer dan logisch dat bewonersbelangen centraal moeten staan om succesvol te zijn. Als organisatieadviseur en onderzoeker vind ik het belangrijk, en interessant, om telkens weer te ontdekken welk duwtje een organisatie nodig heeft om dit ook te zien. Zodat ik ze kan helpen om het daadwerkelijk te gaan doen.

Organisatieadviseur en onderzoeker