Categoriearchief: dossiers

Kansrijke Aanpakken

In de rationele bouwsector wordt vooral vanuit technische en economische wetmatigheden gedacht en gewerkt. Gedragsgerelateerde aspecten worden veelal buiten beschouwing gelaten. Onterecht. Om duurzaamheidsambities van papier naar praktijk te kunnen vertalen is meer kennis over het gedrag van mensen nodig. In dit onderzoek, dat in opdracht van Meer met Minder door Actors BV in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit is uitgevoerd, is kennis uit de gedragswetenschappen naast ervaringen van gemeentelijke energiebesparingsprogramma’s (gericht op woningeigenaren) gelegd. Dit leidde tot een aantal concrete do’s en don’ts.

 • Maak een zorgvuldig onderscheid in doelgroepen: maak programma’s op maat.
 • Neem consequent de belangen en bestaande fascinaties van de betrokken partijen als uitgangspunt.
 • Bied zoveel mogelijk zekerheid.
 • Streef naar eenvoud en een handelingsperspectief.
 • Zorg voor keuzemogelijkheden.
 • Stel duidelijke en eenvoudig te behalen deadlines. Maar bied mensen ook de kans later aan te sluiten als het voor hen pas op een later moment mogelijk is om mee te doen.
 • Let er goed op dat partijen die bij het programma betrokken zijn, door de doelgroep als betrouwbaar worden gezien.
 • Streef er naar dat de doelgroep de maatregelen en het effect ervan zo veel mogelijk kan ‘ervaren’.
 • Ga er bij de ontwikkeling van programma’s niet vanuit dat mensen economisch rationeel denken en doen.
 • Geld is hele belangrijk maar ga er niet vanuit dat dit altijd de doorslaggevende factor is. Ook andere factoren kunnen een grote rol spelen.
 • Zet het algemeen belang niet dominant centraal, vooral de bijdrage aan een verbeterd milieu niet. Het algemeen belang is voor de meeste mensen slechts in tweede instantie een motiverende factor.

rapport kansrijke_aanpakken

artikel Kennis van gedrag is missing link