Categoriearchief: De derde succesfactor ontrafeld

Gezamenlijke ambitie

Succesfactoren in de samenwerking met veel verschillende partijen tijdens energievriendelijk renoveren:

  • het uitspreken van een gezamenlijke ambitie door de aanbieder en corporatie ipv het presenteren van een kant en klaar plan
  • bewoners inspraak en opties geven en het project starten met het uitspreken van een gezamenlijke ambitie
  • voortdurend ambities en verwachtingen managen en bijstellen

Bekijk hier het kennisbommetje (powerpoint met voice-over) over het neerleggen van ambitie en het managen van verwachtingen:

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk hier de losse powerpoint met extra informatie: Gezamenlijke ambitie

Wat vinden professionals van dit onderwerp?


Klik hier voor de training en de masterclass.

Klikt hier om terug te gaan naar het thema overzicht.

Momenten van bezinning

Succesfactoren in de samenwerking met veel verschillende partijen tijdens energievriendelijk renoveren:

 • pauzes inlassen; momenten van bezinning waarin alle partijen even stilstaan en nadenken over keuzes
 • een competente begeleider die luister, observeert en signaleert 

Bekijk hier het kennisbommetje (powerpoint met voice-over)  over het inlassen van momenten van bezinning:

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk hier de powerpoint met extra informatie: Momenten van bezinning

Wat vinden professionals van dit onderwerp?

 

Klik hier voor de training en de masterclass.

Klikt hier om terug te gaan naar het thema overzicht.

Behartigen van belangen

Succesfactoren bij het behartigen van bewoners belangen tijdens energievriendelijk renoveren:

 • stel een onafhankelijk professional aan als projectleider “sociaal” 
 • selecteer iemand die zich kan verplaatsen in de bewoners 
 • geef deze persoon macht (=invloed en mandaat) om beslissingen te nemen en maatregelen te treffen 
 • zorg voor voldoende betrokkenheid van de de corporatie, zij zijn er uiteindelijk voor de bewoners op lange termijn

Bekijk hier het kennisbommetje (powerpoint met voice-over) over het borgen van belangen:

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk hier de powerpoint met extra informatie: Behartigen van belangen

Wat vinden professionals van dit onderwerp?

Klik hier voor de training en de masterclass.

Klikt hier om terug te gaan naar het thema overzicht.

Contact met bewoners die voorgingen

Succesfactoren als je bewoners bewust wilt maken van de voordelen van renovatie met hoge energie-ambitie:

 • niet doen: de bewoners proberen te overtuigen 
 • wel doen: bewoners in contact brengen met anderen die voorgingen in een vergelijkbare situatie
 • organiseer een excursie naar een project waar eerder een vergelijkbare renovatie met hoge energie-ambitie is uitgevoerd 

Bekijk hier het kennisbommetje (powerpoint met voice-over) over contact met bewoners die voorgingen:

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk hier de powerpoint met extra informatie: Contact met bewoners die voorgingen

Wat vinden professionals van dit onderwerp?

Klik hier voor de training en de masterclass.

Klikt hier om terug te gaan naar het thema overzicht.

Lerend vermogen van een projectorganisatie

Succesfactoren bij het vergroten van het lerend vermogen in een complexe innovatieve renovatie samenwerking 

 • durf systeem en gedachtegoed telkens opnieuw onder de loep te nemen 
 • geef medewerkers de ruimte om zonder consequenties de gebruikelijke manier van werken ter discussie te stellen 
 • leer niet alleen als individu door bestaande processen te verbeteren maar stel gerust alle variabelen ter discussie en leer als gehele organisatie
 • leer niet alleen mond-op-mond maar leg dingen vast in beeld en geluid 

Bekijk hier het kennisbommetje (powerpoint met voice-over)  over het lerend vermogen van een projectorganisatie:


Meer weten over dit onderwerp? Bekijk hier de powerpoint met extra informatie: Lerend vermogen van een projectorganisatie

Wat vinden professionals van dit onderwerp?

Klik hier voor de training en de masterclass.

Klikt hier om terug te gaan naar het thema overzicht.

 

Projectorganisatie met mandaat

Succesfactoren voor het bouwen van een projectorganisatie die andere dingen, en de gebruikelijke dingen anders, te doen dan normaal.

 • regel mandaat voor de projectorganisatie zodat ze kunnen afwijken van standaardwerkwijzen
 • zorg voor draagvlak binnen de betrokken organisatie voor het mandaat zodat bij problemen ondersteuning kan worden gezocht
 • wijs aan leider van de projectorganisatie aan die goed kan luisteren en in creatieve oplossingen kan denken 
 • realiseer je dat een renovatieproject met een hoge energie-ambitie een complex proces is dat voor velen nieuw is met bijbehorende weerstand

Bekijk hier het kennisbommetje (powerpoint met voice-over) over een projectorganisatie met mandaat:

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk hier de powerpoint met extra informatie: Projectorganisatie met mandaat

Wat vinden professionals van dit onderwerp?

Klik hier voor de training en de masterclass.

Klikt hier om terug te gaan naar het thema overzicht.

De bewoners als meebeslisser

Succesfactoren bij het serieus behandelen van de bewoner als meebeslisser

 • betrek bewoners vroeg en op het moment dat ze nog invloed kunnen uitoefenen
 • betrek bewoners zorgvuldig, dan zullen ze ook oog hebben voor het belang an de ander(en)
 • beperk bewoners niet in hun autonomie want dan nemen zij “de macht” in eigen hand 
 • luister naar “oud zeer” en los dat eerst op
 • niet teveel zenden, maar vooral luisteren; een enquête en informatiemarkt zijn niet voldoende voor bewoners om zich gehoord te voelen
 • organiseer face-to-face bijeenkomsten waarbij bewoners echt een adviserende of meebeslissende rol hebben 
 • maak de bijeenkomsten “leuk” voor de bewoners 

Bekijk hier het kennisbommetje (powerpoint met voice-over) over de bewoner als meebeslisser:

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk hier de powerpoint met extra informatie: De bewoners als meebeslisser

Wat vinden professionals van dit onderwerp?

Klik hier voor de training en de masterclass.

Klikt hier om terug te gaan naar het thema overzicht.

Verruimen van het speelveld

Succesfactoren bij het verruimen van het speelveld door derden te betrekken:

 • neem eerst de algemene belangen van alle betrokken partijen als uitgangspunt
 • praat dan pas over duurzaamheid en financien
 • als de zogenaamde “fusie van belangen” heeft plaatsgevonden zijn mensen bereid creatief mee te denken 
 • door het betrekken van derden neemt de complexiteit ogenschijnlijk toe maar ontstaan uiteindelijk een win-win situatie

Bekijk hier het kennisbommetje (powerpoint met voice-over)  over transparant zijn over het speelveld verruimen door derden te betrekken:

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk hier de powerpoint met extra informatie: Speelveld verruimen

Wat vinden professionals van dit onderwerp?

Klik hier voor de training en de masterclass.

Klikt hier om terug te gaan naar het thema overzicht.

Transparantie over energie-ambities

​Succesfactoren bij transparant zijn over energie-ambities:

 • luister naar de problemen van bewoners, zij vragen nooit om een energievriendelijke renovatie maar om een oplossing van een probleem zoals vocht, toch, geluidsoverlast, kou
 • als energieambities het uitgangspunt vormden, benoem dit dan ook als zodanig
 • geef inzicht in de overwegingen en breng alternatieven in beeld, dat hoort bij een disruptieve innovatie
 • laat bewoners proeflogeren in een voorbeeldwoning zodat zij de impact kunnen ervaren 

Bekijk hier het kennisbommetje (powerpoint met voice-over) over transparant zijn over energie-ambities:

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk hier de powerpoint met extra informatie: Transparantie

Wat vinden professionals van dit onderwerp?

Klik hier voor de training en de masterclass.

Klikt hier om terug te gaan naar het thema overzicht.

Omgang met weerstand

Succesfactoren in de omgang met weerstand:

 • je eigen behoefte en die van de ander goed leren kennen
 • openstaan voor andere invullingen en strategieën
 • momenten van bezinning inlassen

Bekijk hier het kennisbommetje (powerpoint met voice-over) over hoe om te gaan met weerstand:

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk hier de powerpoint met extra informatie: Omgang met weerstand

Wat vinden professionals van dit onderwerp?

Klik hier voor de training en de masterclass.

Klikt hier om terug te gaan naar het thema overzicht.