Djoera Eerland

Ik ben 20 jaar werkzaam in de energiesector, zowel aan de kant van de leverancier als van de netwerkbeheerder. De rode draad is altijd geweest: diep inzicht krijgen in wat mensen drijft, wat hun behoeftes zijn en daar proposities op ontwikkelen.  Dat doe ik nu bij buurkracht: de kracht die buren samen hebben om hun buurt mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken.www.buurkracht.nl

Nelleke Nelis

Nelleke Nelis, eigenaar Making Space. Een bouwkundige die schakelt tussen de bouwwereld en de wereld van de woonconsument. Ik heb een jarenlange ervaring in het informeren, betrekken en overtuigen van bewoners(groepen) op elk moment in de klantenreis. Met mijn bouw- en woontechnische achtergrond kan ik informatie “vertalen”, heb ik inzicht in de wensen van bewoners en hoe je deze kunt laten aansluiten op een meestal niet zo gewenst energiebesparingsplan.

Mijn missie: In energiebesparing kun je niet wonen, maar met wonen als uitgangspunt kun je bewoners wel verleiden tot energiebesparende maatregelen.