Verduurzamen in drie muisklikken

Hoewel het verduurzamen van je huis al langere tijd mogelijk is, is het voor veel huiseigenaren een te hoge drempel om dit ook daadwerkelijk te doen. Men moet zoeken naar de passende mogelijkheden voor zijn/haar huis en wat deze aanpassingen dan uiteindelijk kunnen opleveren in de toekomst. Dat moet makkelijker kunnen dacht Jasper Kol. En wel in een proces van drie muisklikken.

Om dit plan ook in werkelijkheid om te zetten, richtte hij SEP op (Self-sufficient Energy Platform). Met 10 jaar ervaring in cultuur- en gedrag veranderende projecten zag hij kansen in het stimuleren van de verduurzaming van woningen. Door een netwerk te creëren met de juiste leveranciers en zakenpartners kan een toegankelijk platform ontstaan waar woningeigenaren op een eenvoudige manier hun woning kunnen verbeteren door het zelfvoorzienend te maken. Met de huidige beschikbare data in Amsterdam (geografische data, energiegebruik, inkomen etc.) beschikt het platform over unieke informatie per woning. Op die manier kunnen bewoners die ingelogd zijn op het platform gegevens vinden van hun eigen woning, bijvoorbeeld het energieverbruik. Dit geeft hen inzicht in de duurzame toepassingen die bruikbaar zijn voor hun huis, resulterend in op maat gemaakte oplossingen.

Momenteel heeft het platform de eerste testfase afgerond. Om zoveel mogelijk op de behoefte van de uiteindelijke gebruikers, de woningeigenaren, in te spelen, zijn er meerdere bewoners betrokken geweest bij deze testfase. De start van het platform richt zich op Amsterdam Zuidoost in samenwerking met Transformcity, die al langere tijd in deze wijk actief zijn. In een buurtcentrum in Holendrecht Oost konden bewoners het platform testen. Het evenement werd gepromoot met behulp van flyers en posters, waardoor uiteindelijk meerdere woningeigenaren hun mening over het product konden geven. Het platform werd zeer positief ontvangen, waardoor het nu verder kan naar de tweede testfase, waarbij verschillende toepassingen en uitbreidingen onderzocht zullen worden.

Ondanks dat het platform zich momenteel richt op de Amsterdamse wijk Holendrecht, zullen veel meer woningen de stap naar een duurzamer huis moeten maken. Om de uiteindelijke doelstellingen voor zelfvoorzienende woningen te behalen, zullen woningeigenaren door heel Nederland actie gaan ondernemen. Met de eenvoud van SEP is Jasper van plan deze grote doelgroep te stimuleren hun woning zelf aan te pakken, om de bestaande woningvoorraad op grote schaal te verduurzamen.

Noodlift noodzakelijk?

Toen er in een seniorencomplex van huurdersplatform Parteon een lift stuk ging, zou deze zo snel mogelijk gerepareerd worden. Echter moest er een speciaal onderdeel voor de lift uit Duitsland komen, wat vertraging voor het proces zou opleveren. Een noodlift zou erg veel extra kosten met zich meebrengen voor deze periode, waardoor er gezocht werd naar een andere oplossing. Na een dag lang nadenken werd er voorgesteld via een uitzendbureau iemand in te huren die de senioren kon ondersteunen en daarmee de lift kon vervangen. Er werd een seniorenman gevonden, die deze taak op zich wou nemen. Hij hielp de bewoners met vuilnisophalen, honden uitlaten, boodschappen halen en andere kleine taken. Wanneer er een speciaal geval was, zoals een bezoek aan het ziekenhuis, werden vakmannen gevraagd een handje te helpen.

Hoewel deze aanpak in eerste instantie uit nood is ontstaan, maakt Parteon inmiddels al 3 a 4 jaar gebruik van de methode. Tegenwoordig gaat de aanpak meer volgens planning en kunnen bewoners vooraf aangeven waar ze hulp bij nodig denken te hebben, zodat dit vanaf het begin af aan meegenomen kan worden. Naast dat deze methode kosten bespaard voor Parteon, levert het ook veel nieuwe interactie op. Er ontstaat veel meer contact met de huurders, doordat het een praatje met ze wordt gemaakt en gevraagd wordt naar hun wensen wat betreft hulp. Zeker voor alleenstaande ouderen is dit sociale aspect wenselijk en worden de hulpverleners meerdere malen voor een kopje koffie uitgenodigd. Ook contacten met andere instanties zijn verbeterd, zoals bungalowparken voor wanneer bewoners echt te veel hulp nodig hebben om in hun woning te blijven tijdens het ontbreken van een lift.

Deze oplossing voor het besparen op een noodlift lukt echter niet altijd. Sommigen woningblokken zijn nou eenmaal te complex, waardoor een noodlift wel noodzakelijk is. Maar in de gevallen waar het wel mogelijk is weet Parteon op deze manier geld te besparen en tegelijkertijd de sociale interactie te verhogen. Een mooie combinatie voor een creatieve oplossing bij een veelvoorkomend probleem.

 

 

Een Vitale Organisatie

Dit is het vervolg op mijn blog “De Toekomstbestendige Corporatiemedewerker”. Daarin schetste ik de trends op het gebied van werk en werkomgeving waar corporaties en medewerkers mee te maken krijgen. Hoe blijf je als mens en organisatie in die veranderende wereld overeind? Hoe blijf je gezond en vitaal? Dat schets ik in deel 2:

Albert Sonnevelt heeft in zijn boek ‘De Levenscode’ zes lagen van de vitaliteitspiramide uitgewerkt. Wat heb je als mens nodig in je leven om je energiek en vitaal te voelen? Je verwacht dat voeding en beweging op de eerste plaats staan. Dat is niet zo.

Vitaliteitspiramide

De vitaliteitspiramide

Albert Sonnevelt stelt:

  1. Zinvol leven: Om je vitaal te voelen is het belangrijk je leven een doel te geven.
  2. Sociaal netwerk: Zorg dat je genoeg vrienden hebt die er in goede en slechte tijden voor je zijn.
  3. Positief denken: Hoe je denkt heeft invloed op je gezondheid.
  4. Regelmatig herstellen: Zorgen voor rust en herstel draagt bij aan je vitaal te voelen.
  5. Genoeg bewegen: Bewegen is niet alleen goed voor je botten en spieren, maar houdt ook je hart en bloedvaten in conditie.
  6. Goede voeding: Goede voeding is gezond eten waarbij je alle benodigde bouwstoffen binnenkrijgt om lichamelijk en geestelijk optimaal te functioneren.

Een vitale corporatie met vitale mensen

Ik vertaal deze elementen naar wat een corporatie en haar mensen nodig hebben in deze tijd van veranderingen, onzekerheid en soms ook onduidelijkheid. Je moet nadenken hoe je als organisatie toekomstbestendig kunt zijn. Gezond en vitaal worden, dat is wat je wilt!

1.      Zinvol werken: “de bedoeling”
We hebben het altijd over een stip op de horizon zetten. Maar ik heb het liever over “de bedoeling”. Dat kunnen zelfs meerdere stippen zijn! Als je niet weet wat “de bedoeling” is, is de kans klein dat je komt waar je wilt komen. Alle medewerkers moeten weten wat “de bedoeling” is. Ze moeten erin meegenomen worden en ze moeten er in willen meegaan. Dat werkt het beste als ze van het begin af aan worden meegenomen in het proces. Formeer bijvoorbeeld een klein slim groepje met een doorsnede van mensen uit alle lagen van de organisatie, om te praten over “de bedoeling”. Je zult verrast zijn van de creativiteit en het innovatievermogen van mensen. Als mensen deel uitmaken van een team dat dezelfde “bedoeling” heeft, nemen ze zelf initiatief en denken ze mee over de weg er naartoe.

2.      Sociaal netwerk: je collega’s
Collegialiteit houdt in dat je je collega’s helpt en ondersteunt wanneer dat nodig is en rekening houdt met hun behoeften en belangen. Soms zijn de verschillen tussen collega’s groot en ontstaan er irritaties. Investeer dan eens in een manier om jezelf én elkaar goed te leren kennen. Een beproefd en praktisch instrument dat ik hiervoor vaak inzet is MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator). Er ontstaat een uniek inzicht in wat mensen beweegt, zodat je snel een teamanalyse kunt maken en strategieën kunt vormen voor het vergroten van teamprestaties. Met dit persoonlijkheidsinstrument als stevige onderlegger kun je teamprestaties dus snel verbeteren. De relaties en communicatie binnen teams en tussen collega’s worden zichtbaar beter. Je haalt letterlijk het beste uit jouw mensen. Door deze inzichten ontstaat openheid en respect voor elkaar. Hierdoor zijn jij en je collega in staat een positieve bijdrage aan de (werk)sfeer op de afdeling en in de organisatie te leveren. Collegialiteit en teamspirit zijn van vitaal belang voor een organisatie.

3.      Positief denken: klantgericht denken
“De bedoeling” die je als organisatie bepaalt, heeft meestal betrekking op betekenisgeving: je wilt iets doen voor een klant, die deze dingen niet zelf kan doen. Dat voelt goed! Zeker als je dat doet op een plek met fijne collega’s en waar je met veel plezier kunt werken.

4.      Regelmatig herstellen: reflectiemomenten
Ik sprak laatst een manager Wonen die in haar agenda elke vrijdag 2 uur heeft geblokt voor “reflectie op de week”. Hoe gaaf zou het zijn als we allemaal regelmatig de tijd nemen om terug te kijken op wat je hebt gedaan en in hoeverre dat bijdraagt aan “de bedoeling”. Ook zou je elk kwartaal of per halfjaar met het gehele team een inspiratiedag kunnen organiseren waarbij je reflecteert én vooruitkijkt met elkaar. Een dag waar de mensen ook geïnspireerd worden het beste uit zichzelf en elkaar te halen. Ik organiseer regelmatig van dit soort teamdagen en het werkt echt! Er ontstaan nieuwe inzichten om met elkaar samen te werken en stappen te zetten richting “de bedoeling”.

5.      Genoeg bewegen: meegaan in verandering
“Hoe krijg ik mijn medewerkers mee in verandering?” is een vraag die ik heel vaak hoor. Ook de medewerkers zelf worstelen met deze vraag. Ze voelen zich onzeker en onstabiel door alle veranderingen. Dit is niet alleen een kwestie van goed communiceren. Hier komt meer bij kijken. Het gaat niet om “mensen meekrijgen”, je moet altijd kijken op persoonsniveau. Ook hier is het instrument MBTI® weer heel handig. Daarmee krijg je een gebruiksaanwijzing voor jezelf én voor anderen. Oók als het gaat om wat iemand nodig heeft om mee te gaan in verandering.

6.      Goede voeding: ondersteuning
Gezond eten geeft je de nodige energie. Ook om te excelleren in het werk moeten mensen “gevoed” worden. Mét erkenning en het gevoel dat je ondersteund wordt in je ontwikkeling zul je tot betere prestaties komen.

Door de vele veranderingen en toch wel onzekere tijden in corporatieland voelen medewerkers én leidinggevenden een toenemende druk om te presteren. Je gaat vaak heel erg je best doen en hard werken om jezelf te bewijzen. Dan merk je na een tijdje dat je energie verliest omdat je meer geeft dan ontvangt. In een coachtraject reflecteer ik met je op je eigen manier van doen. Aan de hand van situaties uit het werk, sparren we over de te hanteren aanpak. We houden daarbij jouw kwaliteiten en je professionele gedrag aan als richtinggevend kompas. Door samen te reflecteren op wat er in je werk gebeurt en welke rol je daarin hebt, krijg je nieuwe ideeën en inzichten die je een boost (voeding) geven om zaken te verbeteren of anders aan te pakken. Je wordt gevoed met concrete handvatten die je ook nog kunt gebruiken als het coachtraject is afgerond. Hiermee krijg je zelfinzicht en inzicht in de ander, kun je je communicatie verbeteren, omgaan met stress, leer je omgaan met veranderen, verbetert je besluitvorming en probleemoplossing, leer je hoe je je persoonlijke leiderschapsstijl inzet en verder ontwikkelt en leer je hoe je conflicten kunt hanteren.

Toekomstbestendig

Ik gun het iedereen en iedere corporatie om gezond en vitaal te zijn. Het geeft rust als je bovenstaande zaken op orde hebt. De organisatie bloeit en de medewerkers zijn toekomstbestendig. Ze zetten vol vertrouwen stappen richting een gemeenschappelijk doel: “jullie bedoeling”. Mensen zullen zich bewuster worden van hun kwaliteiten en deze inzetten in hun werk om goed en met veel plezier te werken.

Juli 2018,
Marion Muller – van der Flier
www.vaartinsamenwerken.nl

 

Haarlem: Bewoners gaan zelf aan de slag

Doordat de sloop al langere tijd op de planning stond, is er afgelopen jaren minimaal onderhoud uitgevoerd aan het complex Aart van der Leeuwstraat en omgeving in Delftwijk (Haarlem Noord) en dat is goed zichtbaar! Dit complex uit 1055 bestaat uit 8 blokken, 32 portieken met in totaal 270 woningen.

Nadat er veel geschuif was geweest met de definitieve sloopdatum, bleek dat de woonblokken nog enkele jaren zouden meegaan. Vanuit de bewoners werden er door Pré Wonen signalen ontvangen dat het uiterlijk van de 8 woonblokken vrij snel achteruitging, terwijl bewoners er nog enkele jaren zouden blijven wonen. Doordat de sloopdatum in de nabije toekomst ligt is het niet meer te verantwoorden om hoge kosten te maken aan het complex. Toch wou Pré Wonen graag tegemoetkomen aan de behoefte van bewoners om de uitstraling van het gebouw te verbeteren.

Er werd gekeken naar verschillende oplossingen om de uitstraling van het complex te verbeteren met een likje verf, maar de professionele opties bleken allemaal te duur te zijn. Om tot een goede oplossing te komen waarvoor draagvlak bij de bewoners zou ontstaan, is het gesprek met de bewoners zelf aangeknoopt. Hieruit bleek dat het opfrissen van de entree het best haalbare resultaat zou zijn. In eerste instantie was er een brief rondgestuurd vanuit Pré Wonen met het voorstel om bewoners zelf aan het werken te zetten tegenover een eenmalige korting op de huurprijs. Deze brief werd vervolgd met een informatieavond waarbij 10 bewoners kwamen opdagen. Dit initiatief werd positief ontvangen en uiteindelijk zijn er 8 bewoners aan de slag gegaan met het verven van hun eigen portiek. Hiervoor zouden zij een eenmalige huurkorting van €100 per portiek ontvangen. Inmiddels zijn er 9 portieken die door bewoners worden opgeknapt en dit blijkt aanstekelijk, want er volgen meer aanmeldingen! De overige portieken zullen door het Buurtbedrijf Haarlem geschilderd worden zodat de uitstraling van alle portieken wordt verbeterd.

Bas de Jong: Vooraf was het niet bekend of er bij de bewoners genoeg draagvlak zou zijn om zelf aan de slag te gaan met de portieken. De meeste bewoners waren alleen bereid hun eigen portiek aan te pakken, op drie enthousiaste bewoners na. Deze mensen hebben uiteindelijk 4 portieken gedaan, waarna ze andere mensen hebben geïnspireerd ook mee te doen. In eerste instantie waren we bang voor de reacties van bewoners op het plan, aangezien de sloop van de woningen al aangekondigd was. Achteraf gezien heeft het zeker goed gewerkt. Naast dat de portieken opgeknapt zijn, is door de werkzaamheden op straat de buurt ook weer levendig geworden en hebben buren elkaar leren kennen. Dit brengt naast een visuele verbetering meteen een sociaal aspect met zich mee. Het concept van de bewoners zelf klusjes laten uitvoeren tegen een vergoeding zou zeker vaker gebruikt kunnen worden wanneer het geld voor professionele hulp niet beschikbaar is.

 

Op de foto zie je dan ook een vrolijke en trotse bewoner van de PC Boutensstraat voor zijn geschilderde portiek. Hij heeft niet alleen de muren geschilderd maar ook de voordeur. Met recht een betrokken bewoner uit Delftwijk.