Dorine Putman

Mijn grootste passie ligt in het helpen aanpassen van woningen van mensen met een kleine beurs zodat zij zowel voor hun eigen portemonnee als voor het milieu geen risico’s lopen. Omdat we geen overheid hebben die via wet-en regelgeving ervoor zorgt dat wonen in ‘lekke mandjes’ of in ’schimmelfabrieken’ onmogelijk is, moeten er wel initiatieven vanuit de financiële sector, de kennisinstituten en de bouwwereld komen. Bij Homemates leren we vooral elkaars taal te spreken. We kruipen in de huid van de huurder, de woningeigenaar, de aannemer en de bankier.

Manager institutionele relaties ASN Bank & Ambassadeur Energiefonds Overijssel

Renovatiewoede: een Zembla documentaire

Het afgelopen jaar is er op meerdere plaatsen in ons land onrust ontstaan tussen huurders en woningcorporaties door gebrek aan inspraak en overlast. Houden woningbouwverenigingen zich eigenlijk wel aan de regels?

De documentaire ‘Renovatiewoede’ van Zembla gaat over verduurzaming van flats in Overvecht door de woningcorporatie Portaal. Het project kende enorme overlast voor bewoners waar veel weerstand en kritiek op corporaties door ontstond. Woningcorporaties zouden geen rekening houden met de bewoners.

Bekijk de situatie in de aflevering van Zembla.

Gepubliceerd: Onderzoek naar effectiviteit van de lokale energiebesparingsaanpak

Alles draait om vertrouwen. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek van de Wageningen Universiteit naar de effectiviteit van de lokale energiebesparingsaanpak. Het gegeven dat energiebesparing ‘moet’, dat het vaak een verstandige investering in je huis is en dat je huis er heel veel comfortabeler van wordt, blijkt in de praktijk voor woningeigenaren toch niet genoeg reden te zijn om energiebesparende maatregelen te nemen. Het belangrijkste onderzoeksresultaat is dat woningeigenaren op zoek zijn naar een betrouwbare partner die in hun beste belang zal handelen. Bewoners vinden het belangrijk om te kunnen vertrouwen in de kwaliteit, geloofwaardigheid en betrokkenheid van de organisatie, de expertise en producten. Het vertrouwen kan opgebouwd worden door te investeren in contactmomenten met een woningeigenaar tijdens de verschillende fases van het besluitvormingsproces.

Bekijk de publicatie hier.

Onderzoek naar effectiviteit van de lokale energiebesparingsaanpak

Dit rapport analyseert de rol van deze intermediare organisaties in het (her)structureren van het gefragmenteerde energie-besparingslandschap en onderscheidt specifieke vertrouwenseigenschappen die vertaald kunnen worden naar noodzakelijke, bevorderlijke voorwaarden waaraan een bewoners gerichte aanpak zou moeten voldoen om bewoners effectief en langdurig te ondersteunen in hun reis naar een energiezuinige woning.

Uit het onderzoek blijkt dat woningeigenaren op zoek zijn naar een betrouwbare partner die in hun beste belang zal handelen: vertrouwen is dan ook van essentieel belang gedurende een klantreis. De markt met aanbieders wordt door veel woningeigenaren omschreven als ondoorzichtig, met aannemers en bedrijven die ze moeilijk te vertrouwen vinden en informatie die moeilijk te doorgronden is. In de context van energiebesparing kent het vertrouwen van woningeigenaren 3 dimensies:
a) vertrouwen in mensen en instellingen (organisatie);
b) vertrouwen in hun kennis, ervaring en competenties (expertise);
c) vertrouwen in de materialen en technologieën die zij leveren (producten).

Benieuwd naar het gehele onderzoek? Lees hier het Eindrapport!

Wageningen University
Environmental Policy Group