Onderzoek naar besluitvorming over energiemaatregelen binnen gezinnen

In het kader van het Innovatieprogramma MVI-Energie zijn sinds 2013 twintig onderzoeken gestart om kennis op te doen over maatschappelijke vraagstukken in de energietransitie. Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe besluitvorming over energiemaatregelen plaatsvindt binnen gezinnen.

Het onderzoek, uitgevoerd door Nyenrode Business Universiteit, Wageningen University & Research, Alliander, HOOM en Buurkracht, laat zien wat de afwegingen binnen gezinnen zijn rondom het besluitvormingsproces over onderhoud en verbetering van de woning.

Het project resulteert in kenniselementen in de vorm van factsheets die voor iedereen vrij beschikbaar zijn en een aantal praktische aanpakken ‘Beïnvloeding Gezinspraak’ die de sector relevante inzichten, toepassingsmogelijkheden en beïnvloedingstechnieken geven voor besluitvormingsdynamieken binnen gezinnen in verschillende levensfases ten aanzien van energie-maatregelen in/aan de woning.

Lees de factsheet over het onderzoek hier:
Beinvloeding Gezinspraak