Inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken

De inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken voor huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten is een publicatie van Aedes, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Woonbond, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Op veel plekken in Nederland zijn mooie resultaten zichtbaar op het gebied van energiebesparing in de sociale huursector. In deze inspiratiegids zijn enkele krachtige voorbeelden verzameld.

De inspiratiegids kunt u hier lezen.