Verduurzaming Bestaande Woningbouw

De bouwsector is in beweging. Renovaties met hoge energieprestaties zoals bijvoorbeeld Nul-op-de-meter met garantie worden de norm. Ook bij particuliere opdrachtgevers is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing en duurzame opwekking. Aanpassingen aan een woning kunnen inmiddels slim gecombineerd worden met energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking. Dit vraagt nieuwe kennis, competenties en vaardigheden van spelers in deze markt.

Voor professionals in deze branche is daarom de training “Verduurzaming bestaande woningbouw” ontwikkeld. Na deze training bent u klaar voor de ontwikkelingen in de markt en in staat om kansen te benutten en in de praktijk toe te passen.

Deze training is ontwikkeld door een samenwerking van OTIB, ISSO, DWA, EnergyGO, BouwNext, SBRCURnet, TU Delft, Platform31, TVVL, Stichting KIEN, Nyenrode en BOB Opleiding, Training en Advies.

Geïnteresseerd? De opleiding gaat op 17 maart 2016 van start. Meer informatie kunt u vinden op bob.nl.

 

NRP Academie

Heb je een passie voor de bestaande omgeving en gebouwen en ben je bereid in jezelf en je vak te investeren? Ben je nieuwsgierig, ondernemend, leergierig en durf je kritisch naar jezelf te kijken? Wil jij geïnspireerd raken door het bezoek en de verhalen van de verschillende voorbeeld projecten in het land? En wil jij onderdeel worden van een professioneel netwerk over het bestaand vastgoed, want leden van NRP en de alumni van NRP Academie kunnen lid worden van NRP Forum. Heb jij een denk- en werkniveau op minimaal HBO-niveau en een aantal relevante werkervaring?

Laat weten dat deze opleiding bij jouw ambities aansluit met een aanmelding, cv en motivatie op nrpacademie.nl.

Brochure NRP Academie

Masterclass ‘Communiceren vanuit een waarderende aanpak’

Energie besparen in de bestaande woonomgeving draait om relaties. Relaties met onder andere bewoners, collega’s en leveranciers. In deze masterclass leren bouwprofessionals aan de hand van de ‘waarderende aanpak’ gesprekken aan te gaan die bijdragen aan de kwaliteit van relaties. Het gaat om een benadering waarin je meer leert begrijpen van het wereldbeeld van je gesprekspartner. Daardoor ontstaat synergie om samen tot actie over te gaan. Kijken naar wat werkt en de potentie die er is, in plaats van het centraal zetten van problemen die opgelost moeten worden; daar gaat het om in deze masterclass. Vanuit Nyenrode Business Universiteit gaan we praktisch aan de slag met het voeren van ‘waarderende gesprekken’.

Voor wie?
Professionals met een HBO of universitair werkniveau die actief zijn op het gebied van energiebesparing in de bestaande woningbouw (in bewoonde staat).

Door wie?
Deze workshop wordt verzorgd door Anke van Hal en Irene Jonkers. Anke van Hal is hoogleraar Sustainable Building bij Nyenrode Business Universiteit en hoogleraar Sustainable Housing Transformation aan de TU Delft. Irene Jonkers is promovenda aan de leerstoel Sustainable Business Transformation bij Nyenrode Business Universiteit .

Praktisch
De masterclass duurt een dagdeel en wordt bij voldoende inschrijvingen op aanvraag aangeboden. De kosten van deze masterclass zijn € 200,- per persoon excl. BTW. Voor meer informatie: neem contact op met Hansje Vlam via tel. 0346 – 291 280 of
info@homemates.nl.

HomeMates_flyer_waarderende aanpakv2

Energie besparen in de bestaande woonomgeving draait om relaties. Relaties met onder andere bewoners, collega’s en leveranciers.

In deze masterclass leren bouwprofessionals aan de hand van de ‘waarderende aanpak’ gesprekken aan te gaan die bijdragen aan de kwaliteit van relaties. Het gaat om een benadering waarin je meer leert begrijpen van het wereldbeeld van je gesprekspartner. Daardoor ontstaat synergie om samen tot actie over te gaan. Kijken naar wat werkt en de potentie die er is, in plaats van het centraal zetten van problemen die opgelost moeten worden; daar gaat het om in deze masterclass. Vanuit Nyenrode Business Universiteit gaan we praktisch aan de slag met het voeren van ‘waarderende gesprekken’.

Voor wie?
Professionals met een HBO of universitair werkniveau die actief zijn op het gebied van energiebesparing in de bestaande woningbouw (in bewoonde staat).

Door wie?
Deze workshop wordt verzorgd door Anke van Hal en Irene Jonkers. Anke van Hal is hoogleraar Sustainable Building bij Nyenrode Business Universiteit en hoogleraar Sustainable Housing Transformation aan de TU Delft. Irene Jonkers is promovenda aan de leerstoel Sustainable Business Transformation bij Nyenrode Business Universiteit .

Praktisch
De masterclass duurt een dagdeel en wordt bij voldoende inschrijvingen op aanvraag aangeboden. De kosten van deze masterclass zijn € 200,- per persoon excl. BTW. Voor meer informatie: neem contact op met Hansje Vlam via tel. 0346 – 291 280 of
info@homemates.nl.

Innovatie gaat met vallen en opstaan

Dit blog is geschreven door Peter Linders.

Over de nul-op-de-meterwoningen in de Tilburgse Le Sage ten Broekstraat zijn in de media verschillende berichten verschenen. Deze hebben veel opschudding veroorzaakt. In de berichten klaagden verschillende bewoners over gebreken aan de gerenoveerde woningen. Deze klachten hadden een grote impact op de betrokken projectpartners.

Uiteraard bij verhuurder Tiwos, maar zeker ook bij de verantwoordelijke bouwer Ballast-Nedam en de andere aanjagers van deze innovatieve renovatiemethode. Want hoe fraai is het als je op de locatie waar je woont een vrijwel nieuwe woning krijgt zonder hogere woonlasten?

Grootschalig innovatieprogramma

Vanuit die belofte is in Nederland een grootschalig innovatieprogramma in werking getreden onder de inmiddels bekende naam: ‘Nul-op-de-meter wonen’. Dat dit niet zomaar gaat, blijkt wel uit de recente ervaringen van de bewoners in Tilburg. Het zijn pijnlijke leermomenten in de ontwikkelingstocht die tientallen bouwers in samenwerking met diverse woningcorporaties hebben ingezet.

Een expeditie waarbij bouwers en industrie ‘de codes’ betaalbaarheid, opschaalbaarheid en beschikbaarheid proberen te kraken. In tegenstelling tot de ontwikkeling van een Tesla of een iPad kunnen deze innovators het testpanel niet selecteren. Testen, leren en weer verder innoveren gebeurt nu eenmaal in de praktijk. Dus met échte bewoners en in échte wijken.

Uniek

Ik moet vaststellen dat de resultaten uniek zijn. In een aantal jaar is het authentieke renovatieproces geëvalueerd naar een hightech aanpak met enorme ontwikkelingen in gevels en daken produceren, installaties en zonnepanelen integreren én de nul-op-de-meterwoning monitoren en aansturen.

Is daarmee het nul-op-de-meterproject mislukt?

En ja, dan gaat het ook weleens mis. Is daarmee het nul-op-de-meterproject mislukt? Uiteraard niet. We moeten niet vergeten, dat het testpanel bestaat uit bewoners die tijdens de kerstdagen geen koude of te warme voeten willen hebben. De bouwsector heeft nogal eens de neiging om kritiek en negatieve berichtgeving te relativeren en rationeel toe te lichten.

Dankzij de ervaringen die ‘homemate’ Anke van Hal met mij deelt weet ik nu dat het ook anders kan. Ervaringen in de Verenigde Staten leerden haar bijvoorbeeld, dat innovatie hand-in-hand gaat met een uitermate klantgerichte benadering. Tot zelfs op het overdrevene af. Bewoners die bereid zijn om totaal iets nieuws in hun woning uit te proberen moet de bouwsector als helden beschouwen, citeer ik de hoogleraar. De Amerikanen zetten in op extra aandacht en zorg wanneer zich tijdens de innovatie dergelijke problemen voordoen.

Helden

Hoe maken we nu de vertaalslag naar de Le Sage ten Broekstraat in Tilburg? Die zeventien bewoners zijn dus de échte helden. Alle media-aandacht en publieke discussies hebben ook een positief effect. De bouwer die verantwoordelijk is voor de prestatie van de nul-op-de-meterrenovatie, leert door de confrontatie met ontevreden gebruikers met een turbosnelheid. Tijdens de provinciale samenwerkdag deelde de directeur onlangs zijn persoonlijke ervaringen en betrokkenheid met alle andere bouwers. Met innoveren moet je je ook kwetsbaar opstellen en vervolgens verantwoordelijkheid nemen om de kinderziektes op te lossen.

Vallen en opstaan

Nu zijn de bouwers en corporaties aan zet die ook verhalen moeten ophalen bij bewoners die dolgelukkig zijn. Zij moeten politici overtuigen dat een bouwsysteem doorbreken met vallen en opstaan gebeurt. Ondertussen moeten die Tilburgse bewoners zonder extra kacheltje tevreden worden in hun geupgrade woning. Ook deze ervaringen zullen het innovatieproces versnellen van de niet te stoppen nul-op-de-meterontwikkeling.

Op 1 februari 2016 verscheen dit gastblog van Peter Linders op Cobouw.nl

Bewoners zijn vooral bang voor ‘gedoe’

“Om bewoners mee te krijgen, moet je ervoor zorgen dat ze persoonlijk gelukkig worden van een (energetische) renovatie. En gelukkig worden ze niet per se van energetische maatregelen. Het moet hen wat opleveren, of dat nu op financieel vlak of extra woongenot is.”

Lees het volledige verslag van de Renda workshop gegeven door Anke van Hal op Renda.nl

Gastcolumn NOM-woningen

Twee weken geleden publiceerde HomeMates initiatiefneemster Anke van Hal het blog: De kunst van het omgaan met ‘kinderziekten’. Het gaat in op de slechte ervaringen met de Nul-op-de-meterwoningen in Tilburg. Het blog heeft veel interesse gewekt bij een breed publiek. Ook de lokale nieuwssite Tilburg Dichtbij is dit niet ontgaan en heeft het als gastcolumn gepubliceerd.

Meer weten? Lees het hier!

Het gevaar van een leuk team

Dit blog is geschreven door Marion Muller.

“Wij zitten met ons team op één lijn” vertelde de Manager Vastgoed me trots. Mijn alarmbellen gaan meteen af. Want is dat wel zo gunstig? Het lijkt ideaal dat iedereen het met elkaar eens is. Beslissingen worden snel genomen en iedereen is tevreden. Het streven naar overeenstemming weegt in zo’n team zwaarder dan kritisch zijn.

Een voorbeeld: Een team moet een belangrijke beslissing nemen over de toekomst van een complex. Feiten worden verzameld en er wordt goed gekeken naar hoe de situatie nu precies is. “Wat is al gedaan en door wie?” “Op welke ervaringen kunnen we bouwen?” Vervolgens kijkt de groep naar de invloed die het resultaat zal hebben op de bewoners en op de mensen van de eigen afdelingen. “Hoe zullen de verschillende partijen reageren?” En tot slot: “Wie van onze corporatie committeert zich om de oplossing uit te voeren.” Knopen worden doorgehakt en iedereen voelt zich goed.

Teams zijn de bouwstenen die een organisatie bijeenhouden. Succesvolle teams zorgen voor positieve resultaten en een verhoogde productiviteit, zonder hierbij tijd te verliezen en kansen te missen. Maar zelfs voor de beste teams is het goed om hun performance regelmatig onder de loep te nemen – vooral in tijden van verandering. Met welk team je ook werkt, teamontwikkeling inspireert mensen om beter samen te werken zodat het succes van de organisatie wordt versterkt. Ik zet hiervoor vaak MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) in. Dit instrument biedt een uniek inzicht in wat mensen beweegt, waarmee je snel in staat bent een teamanalyse te maken en strategieën kunt vormen voor het vergroten van teamprestaties.

Teamontwikkeling leidt tot:

  • Betere teamprestaties en resultaten
  • Effectiever gebruik van tijd en middelen
  • Gemotiveerde teams die bewust zijn van hun impact op bedrijfsresultaten
  • Efficiënte besluitvorming
  • Betere teamdynamiek en communicatie
  • Minder conflicten, betere moraal

Het team in het hierboven genoemde voorbeeld lijkt succesvol maar is volgens mij niet in balans. Geld wordt te gemakkelijk uitgegeven, voor- en nadelen worden niet goed onderzocht. Er worden dus belangrijke stappen overgeslagen. We missen de inbreng van mensen die graag in mogelijkheden denken. “Welke mogelijkheden zouden we hebben als er geen beperkingen waren?” Mensen die in één oogopslag een stip op de horizon kunnen zetten. Mensen van de grote lijnen en de dwarsverbanden. Ook blijkt dat in bovengenoemd beslissingsproces mensen worden gemist die graag objectief en van een afstand de situatie willen beoordelen. Op basis van harde en logische criteria.

Staar je niet blind op alleen de goede harmonie in het team. Durf op zoek te gaan naar de verschillen, de irritaties desnoods. Die zorgen voor dynamiek en uiteindelijk voor goede beoordelingen en weloverwogen beslissingen.