Vergroot de succeskans van energievriendelijke renovatieprojecten!

Wil je,  samen met studenten en collega’s,  meer leren over de wijze waarop je de kans op succes van woningrenovaties met energieambities kunt vergroten? Schrijf je dan in voor de onlinecursus ‘Energie Vriendelijke Renovatie Processen’ van de TU Delft. Ervaringen uit het verleden maakten duidelijk dat geld en techniek niet de enige voorwaarden vormen voor succes. Er is meer nodig en aan dat ‘meer’ besteedt deze cursus extra veel aandacht.  Deze Nederlandstalige online cursus start in september 2015 en is een initiatief van prof. Anke van Hal vanuit haar leerstoel Sustainable Housing Transformation aan de TU Delft.

 

In de cursus Energie Vriendelijke Renovatie Processen wordt het complexe proces met betrekking tot woningrenovaties met energieambities hanteerbaar en wordt dit proces vanuit verschillende perspectieven beschouwd. De cursus richt zich op techniek (in beperkte mate)  en financiering, maar ook op de vaak meer onderbelichte aspecten zoals het effectief behartigen van de belangen van bewoners, succesvolle samenwerkingsvormen met hen en professionals onderling, procesinnovaties en de inbedding van de energieopgave in een bredere context. Ook andere duurzaamheidsthema’s, naast energie,  komen aan bod.

Online kennisclips, video’s en aanvullend materiaal staan ter beschikking. Daarnaast wordt er via een aantrekkelijke online leeromgeving met andere professionals en masterstudenten van de TU Delft samengewerkt aan een case study. Deze is samengesteld uit door jou aan te dragen problemen of uitdagingen uit de praktijk.

 

Wacht niet te lang

Deelname aan de cursus (start september 2015) kost nu slechts € 500,- in plaats van € 1000,-. In dit bedrag zijn naast het online lesaanbod ook intensieve feedback en begeleiding, een excursie en een netwerkborrel inbegrepen.

Voor meer informatie kunt u ons ook vinden via onze site: http://www.bk.tudelft.nl/nl/studeren/online-onderwijs/

 

Praktische informatie

Startdatum: 31 augustus 2015

Duur: 10 weken

Intensiteit: 4 uur per week

Taal: Nederlands

Accreditatie: TU Delft Online Learning certificaat + 4 CEUs (Continuing Education Units)

Kosten: € 500,- (geen btw verschuldigd)

 

Let op! Slechts 20 plaatsen beschikbaar