Marlou Boerbooms

Mijn missie is om mensen energie te geven, te inspireren, te motiveren en warm te krijgen voor een duurzamer leven. Dit gebeurt onder het motto ‘Meer met Minder’ waarbij meer kwaliteit van leven samengaat met een minder grote impact op onze leefomgeving. Energiebesparing, duurzame opwekking, groenere leefomgeving, beter omgaan met natuurlijke bronnen, minder vervuiling en verspilling gaan in mijn werk samen met meer comfort, hogere waarde en samen optrekken om dit te bereiken. Met gedrevenheid wil ik mensen inspireren tot het nemen van duurzame beslissingen.

Energieambassadeur

Energieplein20

Anke dank voor de uitnodiging om op jullie mooie platform genaamd HomeMates een gastblog te mogen schrijven. Een hele eer. Net als jullie zijn ook wij vorig jaar begonnen met een online plek rond het thema energie besparing in de bestaande woningbouw en gaan we vast en zeker tegen dezelfde drempels aanlopen en beide waardevolle learnings opdoen.

Wij hebben het hier al met enige regelmaat over maar het is goed om nog even aan iedereen te verduidelijken wat de overeenkomsten zijn in onze visie maar de verschillen in onze doelstellingen. Misschien is het nog het makkelijkst om dit aan de hand van een metafoor uit te leggen.

Energieplein20 is een open plein waar we professionals met elkaar in contact willen brengen om kennis en ervaring rond alle aspecten van energiebesparing in bestaande woningbouw uit te wisselen en elkaar te vinden. Uiteindelijk is ons doel dat iedereen die iets met dit thema te maken heeft (op (semi)professioneel gebied) Energieplein20 kent, de route naar het plein kent en hier langskomt of zich vestigt. Om net als op een congres elkaar op te zoeken en met elkaar in gesprek gaan. Op Energieplein20 kan je terecht voor een goed gesprek, nieuwe kennis en een groot netwerk.

Op Energieplein20, en daarbuiten, is HomeMates de ”journalist” die rondloopt en op zoek is naar ervaringen die specifiek gaan over de derde succesfactor. Zowel succesverhalen als faliekante mislukkingen van zowel professionals als particulieren. Want uit al die verhalen willen jullie nieuwe inzichten halen en zorgen dat ze verder worden verteld. Want wat verspreidt beter dan een goed verhaal? En Energieplein20 is een van de adressen waar HomeMates deze verhalen kan opdoen. Bij HomeMates kan je al deze verhalen teruglezen en alles over de derde succesfactor te weten komen.

Allebei geloven we dat er meer kennis en ervaringen over energiebesparing in de bestaande woningbouw gedeeld moeten worden en dat dit voor succes en versnelling zorgt! 

Annemarie Huibers RVO “Pleinwacht” Energieplein20

Zie ook de HomeMates-pagina op Energieplein20!

Hoe waarderen bewoners energiebesparende maatregelen?

Voor het succesvol energiezuiniger maken van de Nederlandse gebouwde omgeving is het nodig te weten welke energiebesparende maatregelen bewoners waarderen en welke niet. In opdracht van Agentschap NL heeft V&L Consultants elf in het verleden uitgevoerde projectevaluaties onderling vergeleken, de algemene lijnen beschreven en beoordeeld op het belang van de uitkomsten voor de huidige bouwpraktijk. De elf evaluaties zijn geselecteerd uit een groslijst met 29 projectevaluaties.

Hoe waarderen bewoners energiebesparende maatregelen?

Deze publicatie is afkomstig van RvO.nl

 

Arthur Lippus

Ik ben van jongst af aan gepassioneerd voor de bouw. En dan vooral wat het met mensen doet. De makers en de gebruikers. Daarbij verwonder ik mij graag. Is het nog wel logisch wat we doen? En van daaruit op reis en onderweg samen met anderen verrassende ontmoetingen en combinaties maken die bijdragen aan een nieuw perspectief. Die ervaringen kunnen we delen en versterken binnen HomeMates.

Van zomer 2010 tot zomer 2014 was ik trekker van de innovatie agenda binnen Woningstichting Portaal. Al in 2005 gaf ik kleur aan nieuw Leyden  waar huurders voor het eerst uit een legodoos hun eigen thuis samen konden stellen. In 2012 organiseerde ik niaNestoeen Voice of Holland voor de woningbouw, dat energienotanul bouwen en wonen op de kaart zette. Mijn team ontving daarvoor op de Voorsprong 2012 de prijs voor meest vernieuwend opdrachtgever en werd genomineerd voor de bouwpluim 2013. Naast niaNesto ben ik mede initiator van onder meer BarbahuisDe KetenmonitorLincubator en de De Stroomversnelling

Sinds zomer 2013 ben ik lid van het landelijk kernteam van De Stroomversnelling, eerst gedetacheerd vanuit Portaal, sinds oktober 2014 als zelfstandige. En naast HomeMates actief in kwartiermakers in de bouw en bestuurslid bij Netwerk Conceptueel Bouwen en Makkers in de Bouw

Ik werkt zo graag aan baanbrekende initiatieven op weg naar het wonen van morgen. Samen met HomeMates. Voor gewone mensen, zoals u en ik.”

arthur.lippus@gmail.com 

Gemeente vol Energie

De leidraad ‘Gemeente vol Energie’ is een voorbeeld van hoe gemeenten elkaar kunnen helpen in de transitie naar Nul op de Meter. Het is een bundeling van de kennis en ervaring die binnen negen gemeenten is opgedaan. Het is geen definitief rapport maar een strategie gebaseerd op de huidige inzichten en relevante voorbeelden. Het document bevat suggesties op het gebied van regelgeving, informatie en financiering.

Gemeente vol Energie

Deze publicatie is afkomstig van EnergielinQ.

Sturen op Woonlasten

In de publicatie ‘Sturen op Woonlasten’ leest u ervaringen en lessen uit het Woonlastenexperiment (uitgevoerd door G32 en Energiesprong) dat draait om een integrale aanpak van het woonlastenvraagstuk. De publicatie is behalve informatief ook een handvat voor andere gemeenten om op een integrale wijze met de betaalbaarheid van wonen om te gaan.

Sturen op Woonlasten

Deze publicatie is afkomstig van EnergielinQ.

Birgit Dulski

Nu de focus in de bouwsector is verschoven van nieuwbouw naar renovatie van de bestaande bouw, worden bewoners (eindelijk) een belangrijke speler. Als onderzoeker richt ik me op de verduurzaming van historische gebouwen en wijken en zie juist in deze wijken veel duurzame initiatieven die door bewoners worden geïnitieerd. Zij kennen de sterke en zwakke eigenschappen van hun woningen en wijken als geen ander en zijn dus echte ervaringsdeskundigen. Laten we hun deskundigheid, ervaringen en wensen samen brengen met de kennis en ervaring van professionals om elkaar te inspireren.

Onderzoeker/adviseur duurzame monumentenzorg