Aftrap Netwerk HomeMatesPlus

Op 21 januari vindt in besloten kring de aftrap plaats van het netwerk HomeMatesPlus. Dit netwerk is een initiatief van Anke van Hal en Alexandra de Jong (Nyenrode Business Universiteit), Doris de Bruijn (SlimRenoveren), Rutger Oolbekkink (Inbo), Harm Valk (Nieman Raadgevend Ingenieurs) en Mark Spee ( ThinkBuildingsConcepts). Het bestaat uit professionals met uiteenlopende achtergrond en veel ervaring en kennis op de specifieke HomeMatesgebieden (samen willen, samenbrengen en samenwerken) die hun kennis graag willen delen met anderen. De HomeMatesPlus masterclass (zie ook de blog van Doris de Bruijn) vormt het eerste concrete kennisdelingsproduct van de netwerkleden (zie onder producten). De bedoeling is tevens dat er jaarlijks door het netwerk een seminar georganiseerd zal worden waarin de opgedane kennis en ervaring worden gedeeld.

HomeMatesPlus workshop ‘Duurzame kwaliteitsimpuls’

HomeMates_flyer_homematesplusworkshop

Op zoek naar nieuwe ideeën en oplossingsrichting voor de duurzame verbetering van een buurt of bouwblok?  Deze masterclass van Nyenrode Business Universiteit biedt de mogelijkheid om in een veilige omgeving en op vrijblijvende wijze te sparren met ervaren professionals uit het HomeMatesPlus-netwerk.  Rondom uw eigen casus wordt een groep samengesteld die bestaat uit een combinatie van lokale professionals vanuit uw eigen organisatie of samenwerkingspartners en leden uit het HomeMatesPlus-netwerk, die zorgen voor een frisse blik. De workshop wordt ingezet wanneer partijen aan het begin van een verduurzamingsopgave staan, binnen een concreet project zijn vastgelopen of de mogelijkheden samen willen verkennen.

Voor meer informatie: neem contact op met het secretariaat  via tel. 0346 – 291 280 of info@homemates.nl.

HomeMates in de praktijk (blog van Doris de Bruijn)

Practice what you preach, dat is voor mij waar HomeMates om draait. Er zijn teveel netwerken die, met alle goede bedoelingen daargelaten, verzanden in praatclubjes waarbinnen iedereen het met elkaar eens is en naar anderen wordt gewezen om te veranderen. Er ontstaan interessante gesprekken en contacten, maar de aansluiting met de buitenwereld blijkt vaak lastig en doorpakken is al helemaal een uitdaging.

Wat maakt HomeMates dan anders?

Het unieke van HomeMates is dat het verder gaat dan alleen de renovatieopgave; de menselijke kant wordt als succesfactor ingezet. Bewust wordt er binnen HomeMates gezocht naar kennis vanuit de gedragswetenschappen en psychologie die toegepast kan worden in energiebesparingsprojecten in de gebouwde omgeving. En dat vind ik nu zo interessant. Alle leden zijn op hun kwaliteit en affiniteit met deze onderwerpen persoonlijk uitgenodigd. Zo zorgen we ervoor dat er een goede spreiding van disciplines en kwaliteiten aanwezig is. Het gaat om samenwerking, enthousiasmeren, motiveren en doorpakken. Factoren die we vaak negeren maar die wel het slagen of falen van een project kunnen bepalen.

Wat heeft u daar aan?

Stel u bent bezig met een project met als doel energiebesparing in woningen te realiseren en dit project loopt vast. De masterclass ‘Duurzame kwaliteitsimpuls gebouwde omgeving’ kan dan uitkomst bieden. Met een aantal HomeMates komen we langs om samen met u in een middag of ochtend het probleem te ontrafelen en vanuit verschillende invalshoeken te zoeken naar nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen en concrete vervolgstappen. Het is een pressure cooker die verrassende resultaten op kan leveren en een nieuwe impuls kan geven aan uw project.

Dit klinkt mooi op papier, maar werkt het ook in de praktijk?

Om dat te onderzoeken hebben een aantal HomeMates een try-out gedaan in Apeldoorn. Het betrof een zogenaamde patstelling; de betrokken partijen erkenden allemaal het probleem maar hadden geen idee hoe tot een oplossing te komen. In het kader van het vertrouwelijke karakter en de gevoeligheid van het onderwerp kan ik niet ingaan op de inhoud van de case maar kan ik wel een doorkijkje geven van de resultaten.

Opvallend was dat het alle deelnemers, zowel de probleemeigenaren als de HomeMates, weinig moeite kostte om met creatieve ideeën en dromen over oplossingen te komen voor dit (ogenschijnlijk) complexe probleem. De flip-overs stroomden vol met suggesties. Nog opvallender was dat we met het onderdeel waarin er bezwaren gezocht moesten worden relatief snel klaar waren. So far so good. Het moeilijkste bleek echter het laatste onderdeel waarin de (wilde) ideeën omgezet moesten worden in concrete acties en vervolgstappen. Hier vielen de probleemeigenaren stil en ontstond de neiging om terug te vallen in de default modus, met de armen over elkaar en naar een ander wijzen voor eerste acties.

Gelukkig wisten de HomeMates in deze redelijk pittige discussie het besef te creëren dat met deze instelling alle inspanningen van die middag voor niets geweest waren en het probleem geen stap dichterbij een oplossing komt als er geen acties aan gekoppeld worden. Beginnen aan een dergelijke opgave is niet vrijblijvend en het zou zonde zijn om nu niet door te pakken. Dus is er afgesproken om een vervolgmeeting te plannen met alle stakeholders om concrete acties uit te zetten.

Kortom: geslaagde try-out met een paar schoonheidsfoutjes die op dit moment worden weggepoetst en dan klaar is voor het echte werk. Wij staan in de startblokken om onze tanden in uw probleem te zetten. Durf u dit aan?

Nijmegen: Samen grootschalig renoveren in bewoonde staat

Het project is het resultaat van zowel een anders dan gebruikelijke vorm van aanbesteden als van een anders dan gebruikelijke samenwerkingsvorm. Woningcorporatie Portaal koos er in dit project voor geen uitgebreid bestek te schrijven voor dit project, maar daagde marktpartijen uit om een passend plan van aanpak voor het groot onderhoud aan de woningen in deze wijk op te stellen. Er werd een uitdagend budget per woning meegegeven en een aantal taakstellende eisen. Het opwaarderen van de woningen van energielabel F naar label B, verbetering van comfort en veiligheid, met behoud van uitstraling en karakter van de wijk. Dit alles in bewoonde toestand. Het samenwerkingsverband dat het project mocht uitvoeren noemt zich Groot onderhoud en bestaat uit isolatiespecialist Comfort Company, Hagemans Vastgoedonderhoud, gevelspecialist Takkenkamp, technisch installatiebedrijf Ventimon, Verweij Houttechniek en dakspecialist Weijerseikhout. Het plan voor het Willemskwartier werd in overleg met alle betrokkenen ‘op maat’ gemaakt. Er werd vooral veel aandacht besteed aan het beperken van de overlast tijdens de werkzaamheden. Bewoners konden 24 uur per dag met hun vragen en klachten bij Groot Onderhoud terecht. Naast de gebruikelijke bewonersbegeleiding, onder andere in de vorm van spreekuren, werd een SMS-alert en  de 24-uurs projecttelefoon ingezet. Op deze manier kunnen we vragen goed beantwoorden en problemen snel oplossen. Persoonlijke aandacht en zorg op maat voor iedere bewoner hebben bijgedragen aan een goed project. Door een onafhankelijk bureau, Centrum voor Woononderzoek, werd de bewonerstevredenheid gemeten. Het gemiddelde resultaat in dit project was met een 7,7 ruim boven de gevraagde 7. Groot Onderhoud heeft ondertussen meerdere projecten op vergelijkbare wijze gerealiseerd en werd in februari 2014 voor deze samenwerking beloond met de duurzaam bouwen award voor beste ketenintegratie.

Heerhugowaard: De pilotwoning wekt belangstelling

In het kader van de deal de Stroomversnelling renoveren BAM Woningbouw en woningcorporatie Woonwaard 55 rijtjeswoningen uit de jaren ’70 in Heerhugowaard naar Nul op de Meter .

De corporatie begon met het maken van een prototype en constateerde dat de woning wel heel mooi was geworden. “Vervolgens dachten we ; Als je dit kunt krijgen voor gelijke woonlasten ben je gek als hier niet voor kiest. Zo’n mooie comfortabele woning!” Daarom werd beslopten geen akkoord te vragen bij de huurders, maar de huurders zelf hiervoor te laten kiezen. Na het prototype ging de corporatie het gesprek aan met de buren in hetzelfde blok. De boodschap was: “Dit kunt u krijgen, maar daarvoor hebben we wel uw energierekening nodig. Anders kunnen we dit niet realiseren. Als u dit niet wil, ook goed, dan houden wij uw woning technisch op orde. De 5 buren stemden in zodat het hele blok getransformeerd kon worden. De bewoners van de omliggende woningen kregen na realisatie van het prototype een uitnodiging om te komen kijken. Volgens de corporatie liep het storm. “Er kwamen zelfs mensen meerdere keren terug met familieleden en buren onder het mom; dit moet je ook zien! We hebben de buurt 2 weken de tijd gegeven om aan te geven of zij dit ook wilden, en we hebben direct gezegd dat alleen hele blokken in aanmerking komen voor de renovatie. Dat heeft heel goed gewerkt.”  De aanpak resulteerde in 49 huurders in 9 hele blokken die aangaven ‘dit wil ik ook’. En in 4 weken tijd lag er van alle 49 huurders een ondertekende ‘aanvulling op het huurcontract’, dus 100% akkoord.

Terugkijkend concludeert de corporatie dat de keuze om voor zo’n woning te kiezen niet gebeurt op basis van duurzaamheidsafwegingen. “Het is heel basaal: mensen kiezen voor een nieuwe keuken, een glazen badkamer, de brede vensterbanken (het gevolg van de gevel die er tegenaan wordt gezet) en niet te vergeten een nieuwe pannenset. Het is voor ons de kunst van het verleiden, zonder dat je daar misbruik van maakt. Wij garanderen de energieprestatie, en de huurder heeft in ruil voor het betalen van een energiedienst een comfortabele woning voor gelijke woonlasten.”

De bewoners zijn over het algemeen erg tevreden met hun vernieuwde woning. Niet gek, want zij zijn in korte tijd van een ‘lek’ oud rijtjeshuis naar bijna nieuwbouwhuis gegaan, zonder energierekening. Het enige dat de bewoners tegenviel is de renovatie zelf. Uit een evaluatie van Woonwaard onder bewoners blijkt dat men een complete renovatie in 10 dagen wel erg heftig vindt. “Er komt een grote storm over je heen”, zo vertelt een van de bewoners. BAM Woningbouw heeft op basis hiervan besloten de renovatie van de binnen- en buitenkant voortaan te scheiden.

Bekijk de film over de bewoners

http://energiesprong.nl/blog/heerhugowaard-jaren-70-rijtjeshuizen-naar-nul-op-de-meter/