Anke van Hal

Het is heel goed dat er door velen hoge ambities zijn neergelegd m.b.t. het energiezuinig maken van de bestaande woningvoorraad. Echter, na tientallen jaren met deze opgave bezig geweest te zijn, ben ik ervan overtuigd geraakt dat de complexiteit van deze opgave groter is dan vaak wordt gedacht. Wonen is een emotioneel iets dus het aanpakken van de woning is dat ook.  Het goede nieuws is echter dat er veel kennis is ontwikkeld om met die complexiteit om te gaan. Via HomeMates doen we onze uiterste best die kennis te laten landen in de praktijk. Op die manier hopen we een grote bijdrage te leveren aan de energietransitie in de bestaande woningbouw!

Docent, onderzoeker en aanjager (initiatiefnemer)

ankevanhal@nyenrode.nl

SAMEN

Deze website is in ontwikkeling  en wordt ontwikkeld SAMEN met professionals. Beschik je naar jouw mening over materiaal dat aansluit op het HomeMates-gedachtegoed, zoals verhalen, artikelen, filmpjes en rapporten, neem dan contact met ons op!

Mooie verhalen in beeld:

 

Screen Shot 2016-02-13 at 15.58.08