Samen

Het HomematesPlusnetwerk is een netwerk van professionals die actief aan de slag willen gaan met als doel de kans op succes van energievriendelijke renovatieprojecten in de praktijk te vergroten. Dit door op praktische wijze veel aandacht te schenken aan de veelal onderbelichte derde succesfactor (naast goede techniek en voldoende budget) die zich kenmerkt door het centraal stellen van bewonersbelangen. Het netwerk is nu in opbouw en moet gaan bestaan uit een beperkte groep mensen met breed uiteenlopende achtergronden. Het zijn mensen met passie voor de bestaande woonomgeving die graag hun kennis delen omdat ze echt verschil willen maken in de praktijk. Onder andere door het verzorgen van een masterclass ‘op maat’ voor partijen die wat hulp kunnen gebruiken bij hun projecten.  Leden worden op persoonlijke titel uitgenodigd. Wie graag deel uit wil maken van het netwerk kan dit ons laten weten door een email met motivatie te sturen naar info@homemates.nl.

Anke van Hal
Het is heel goed dat er door velen hoge ambities zijn neergelegd m.b.t. het energiezuinig maken van de bestaande woningvoorraad. Echter, na tientallen jaren met deze opgave bezig geweest te zijn, ben ik ervan overtuigd geraakt dat de complexiteit van deze opgave groter is dan vaak wordt gedacht. Wonen is een emotioneel iets dus het aanpakken van de woning is…

Annemarie Huibers-Kessen
Het verbinden van kennis staat voor mij centraal. Senior adviseur RVO

Arthur Lippus
Ik ben van jongst af aan gepassioneerd voor de bouw. En dan vooral wat het met mensen doet. De makers en de gebruikers. Daarbij verwonder ik mij graag. Is het nog wel logisch wat we doen? En van daaruit op reis en onderweg samen met anderen verrassende ontmoetingen en combinaties maken die bijdragen aan een nieuw perspectief. Die ervaringen kunnen we delen en…

Birgit Dulski
Nu de focus in de bouwsector is verschoven van nieuwbouw naar renovatie van de bestaande bouw, worden bewoners (eindelijk) een belangrijke speler. Als onderzoeker richt ik me op de verduurzaming van historische gebouwen en wijken en zie juist in deze wijken veel duurzame initiatieven die door bewoners worden geïnitieerd. Zij kennen de sterke en zwakke eigenschappen van hun woningen en…

Claudia Reiner
Als ondernemer en bestuurder sta ik dicht op de praktijk en denk mee in breder perspectief. Techniek is inmiddels ondergeschikt aan randvoorwaarden zoals consistentie, inzicht in behoeften van de eindgebruiker, een open houding van de verschillende DNA's en afstappen van business as usual. Dit heeft met mens en gedrag te maken. Als we de hulpvraag vanuit deze invalshoek beter definiëren…

Djoera Eerland
Ik ben 20 jaar werkzaam in de energiesector, zowel aan de kant van de leverancier als van de netwerkbeheerder. De rode draad is altijd geweest: diep inzicht krijgen in wat mensen drijft, wat hun behoeftes zijn en daar proposities op ontwikkelen.  Dat doe ik nu bij buurkracht: de kracht die buren samen hebben om hun buurt mooier, beter, groener, veiliger…

Dorine Putman
Mijn grootste passie ligt in het helpen aanpassen van woningen van mensen met een kleine beurs zodat zij zowel voor hun eigen portemonnee als voor het milieu geen risico’s lopen. Omdat we geen overheid hebben die via wet-en regelgeving ervoor zorgt dat wonen in ‘lekke mandjes’ of in ’schimmelfabrieken’ onmogelijk is, moeten er wel initiatieven vanuit de financiële sector, de…

Doris de Bruijn
Als adviseur en ontwerper op het gebied van 'slim renoveren' loop ik dagelijks tegen de praktische bottlenecks aan waarmee partijen worstelen als zij met energiebesparing in de bestaande woonomgeving aan de slag gaan. De sleutel tot succes vind ik vaak in kleine dingen die het enthousiasme van bewoners vergroten en de wijze van samenwerken en het resultaat verbeteren. En daar…

Marion Muller
Als manager en later als algemeen directeur van een adviesorganisatie bouwde ik vijftien jaar ervaring op als leidinggevende en werkgever. Sinds 2011 ben ik zelfstandig ondernemer en coach. Dynamiek, mensen en organisaties in beweging krijgen, daar ga ik voor. Ik hou mensen een spiegel voor en bouw graag bruggen naar meer begrip voor elkaar. Niet via kant-en-klare oplossingen, maar via…

Marlou Boerbooms
Mijn missie is om mensen energie te geven, te inspireren, te motiveren en warm te krijgen voor een duurzamer leven. Dit gebeurt onder het motto ‘Meer met Minder’ waarbij meer kwaliteit van leven samengaat met een minder grote impact op onze leefomgeving. Energiebesparing, duurzame opwekking, groenere leefomgeving, beter omgaan met natuurlijke bronnen, minder vervuiling en verspilling gaan in mijn werk…

Maurice Coen
Achter elke vorm van organiseren ligt het idee dat je samen meer kan bereiken dan alleen. En als het product 'wonen' is, lijkt het niet meer dan logisch dat bewonersbelangen centraal moeten staan om succesvol te zijn. Als organisatieadviseur en onderzoeker vind ik het belangrijk, en interessant, om telkens weer te ontdekken welk duwtje een organisatie nodig heeft om dit…

Nelleke Nelis
Nelleke Nelis, eigenaar Making Space. Een bouwkundige die schakelt tussen de bouwwereld en de wereld van de woonconsument. Ik heb een jarenlange ervaring in het informeren, betrekken en overtuigen van bewoners(groepen) op elk moment in de klantenreis. Met mijn bouw- en woontechnische achtergrond kan ik informatie “vertalen”, heb ik inzicht in de wensen van bewoners en hoe je deze kunt…

Niels Götz
Mijn ervaring is dat bewoners energiebesparing en zelf energie opwekken al best willen, maar dat ‘het leven’ er telkens tussen komt. Het onderwerp blijft steken op prioriteit nummer 4 of 5 en komt maar niet hoger. De mens kent stabiele en vluchtige motieven, en vooral die vluchtige zijn vaak sterk. Denk aan de introductie van de nieuwste Iphone, een aanbieding…

Peter Linders
Als je een beetje beter wilt zijn, wees dan competitief. Als je exponentieel beter wilt zijn: wees dan coöperatief.. pl@kmidb.nl [embed]https://vimeo.com/117434624[/embed]

Remko Cremers
Elke seconde opnieuw lever ik waarde(n). Als mens weet ik met passie en bevlogenheid anderen te Betrekken, samen de reis intens te Beleven en te vooruit te Bewegen door daadwerkelijk te realiseren. Gewoon Doen! Om tot een meer prettige leefomgeving te komen breng ik als verbinder ‘Top-Down Interventies’ en ‘Bottom-Up Acties’ samen tot InterActies. Zo hebben we met het energiebesparingsproject…

René Schellekens
Al jaren ben ik met lokale overheden en diverse stakeholders bezig met het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Technisch kan het allemaal worden geregeld. De uitdaging ligt bij mensen. Ze moeten het willen, kunnen en doen. Dat geldt voor zowel de consumenten als de markt. Het draait om belangen. Wordt het persoonlijk-, organisatie- en/of bedrijfsbelang gediend, dan is de kans…

Rutger Oolbekkink
Kwaliteit ontstaat wanneer er op verschillende vlakken waarde wordt toegevoegd: sociaal, ruimtelijk, ecologisch en economisch. Als adviseur Urban Strategy met een sterke maatschappelijke betrokkenheid zet ik me hier graag voor in. En voor meer belangenverstrengeling. Want we moeten het wel met elkaar doen. Adviseur (initiatiefnemer) Rutger.Oolbekkink@inbo.com  

energie vriendelijk renoveren