Samen

Het HomematesPlusnetwerk is een netwerk van professionals die actief aan de slag willen gaan met als doel de kans op succes van energievriendelijke renovatieprojecten in de praktijk te vergroten. Dit door op praktische wijze veel aandacht te schenken aan de veelal onderbelichte derde succesfactor (naast goede techniek en voldoende budget) die zich kenmerkt door het centraal stellen van bewonersbelangen. Het netwerk is nu in opbouw en moet gaan bestaan uit een beperkte groep mensen met breed uiteenlopende achtergronden. Het zijn mensen met passie voor de bestaande woonomgeving die graag hun kennis delen omdat ze echt verschil willen maken in de praktijk. Onder andere door het verzorgen van een masterclass ‘op maat’ voor partijen die wat hulp kunnen gebruiken bij hun projecten.  Leden worden op persoonlijke titel uitgenodigd. Wie graag deel uit wil maken van het netwerk kan dit ons laten weten door een email met motivatie te sturen naar info@homemates.nl.

Anke van Hal – docent, onderzoeker en aanjager (initiatiefnemer)
"Als onderzoeker stel ik vast dat er heel veel kennis is die de kans op succes in projecten aanzienlijk kan vergroten maar de dagelijkse praktijk nauwelijks bereikt. Die bestaande kennis optimaal benutten en doorontwikkelen is het doel wat ik met HomeMates voor ogen heb.  Ook wil ik professionals en studenten graag helpen bij het  ontwikkelen van vaardigheden die bijdragen aan…

Annemarie Huibers-Kessen – Senior adviseur
"Het verbinden van kennis staat voor mij centraal."

Anton Sinke – Makelaar in duurzaamheid
"Alleen kunnen wij niets, samen kunnen wij alle problemen aan!"

Arthur Lippus
“Ik ben van jongst af aan gepassioneerd voor de bouw. En dan vooral wat het met mensen doet. De makers en de gebruikers. Daarbij verwonder ik mij graag. Is het nog wel logisch wat we doen? En van daaruit op reis en onderweg samen met anderen verrassende ontmoetingen en combinaties maken die bijdragen aan een nieuw perspectief. Die ervaringen kunnen we delen en…

Birgit Dulski – onderzoeker/adviseur duurzame monumentenzorg
"Nu de focus in de bouwsector is verschoven van nieuwbouw naar renovatie van de bestaande bouw, worden bewoners (eindelijk) een belangrijke speler. Als onderzoeker richt ik me op de verduurzaming van historische gebouwen en wijken en zie juist in deze wijken veel duurzame initiatieven die door bewoners worden geïnitieerd. Zij kennen de sterke en zwakke eigenschappen van hun woningen en…

Claudia Reiner
"Als ondernemer en bestuurder sta ik dicht op de praktijk en denk mee in breder perspectief. Techniek is inmiddels ondergeschikt aan randvoorwaarden zoals consistentie, inzicht in behoeften van de eindgebruiker, een open houding van de verschillende DNA's en afstappen van business as usual. Dit heeft met mens en gedrag te maken. Als we de hulpvraag vanuit deze invalshoek beter definiëren…

Daan Overeem – artdirector
“Mensen raken kun je pas als je ze leert kennen en doorgronden. Dat betekent, met hulp van de nieuwste ontwikkelingen in de neuromarketing en met de drijfveren van Cialdini,  effectieve campagnes bedenken en maken. Het liefst samen met de doelgroep een goed centraal idee bedenken waar je een tijdje mee vooruit kan." Vanuit 5plus1 werken wij met de nieuwste inzichten…

Doris de Bruijn – adviseur en ontwerper (initiatiefnemer)
"Als adviseur en ontwerper op het gebied van 'slim renoveren' loop ik dagelijks tegen de praktische bottlenecks aan waarmee partijen worstelen als zij met energiebesparing in de bestaande woonomgeving aan de slag gaan. De sleutel tot succes vind ik vaak in kleine dingen die het enthousiasme van bewoners vergroten en de wijze van samenwerken en het resultaat verbeteren. En daar…

Harm Valk – adviseur en columnist (initiatiefnemer)
"Al sinds het begin van mij loopbaan probeer ik de brug te slaan tussen techniek en gebruikers. Het belang van de bewoner/gebruiker van een gebouw verdient een centrale plaats als we plannen maken voor renovatie of nieuwbouw. Comfort en gezondheid mogen nooit ondergeschikt raken aan energiebesparing, want als een gebouw niet goed is voor gebruikers kan het ook niet duurzaam…

Jan Jaap Vogel – co-creator
"Continue op zoek naar betere beleving én betaalbaarheid van wonen."

Marion Muller – persoonlijkheidscoach
"Dynamiek, mensen en organisaties in beweging krijgen, daar ga ik voor. Ik hou mensen een spiegel voor en bouw graag bruggen naar meer begrip voor elkaar. Niet via kant-en-klare oplossingen, maar via co-creatie. In alle organisaties en projecten zijn het tenslotte mensen die met elkaar samenwerken. Omdat ik al bijna 20 jaar voor en met woningcorporaties en aanverwante bedrijven werk,…

Mark Spee – conceptuele bouwer (initiatiefnemer)
"Vanuit mijn jarenlange ervaring in de prefabbouw ben ik ervan overtuigd dat, om succes te behalen, het totale plaatje moet kloppen.  Het gaat bij het realiseren van een innovatief concept niet alleen om  techniek of financiën. Je moet ook de juiste mensen om je heen hebben die anders durven en kunnen denken,  zonder dubbele bodem of verstrengelde belangen. En die…

Marlou Boerbooms – energieambassadeur
"Enthousiaste bewoners, een deskundige bouwketen en een faciliterende overheid maken het verschil. Ik streef naar een hoger energieniveau met minder verspilling. Met gedrevenheid wil ik mensen inspireren tot het nemen van duurzame beslissingen. Het bijdragen aan het daadwerkelijk realiseren van een betere wereld met minder vervuiling en meer comfort blijft mij inspireren. In dit filmpje ziet u hoe gedreven bewoners het…

Maurice Coen – organisatieadviseur en onderzoeker
"Achter elke vorm van organiseren ligt het idee dat je samen meer kan bereiken dan alleen. En als het product 'wonen' is, lijkt het niet meer dan logisch dat bewonersbelangen centraal moeten staan om succesvol te zijn. Als organisatieadviseur en onderzoeker vind ik het belangrijk, en interessant, om telkens weer te ontdekken welk duwtje een organisatie nodig heeft om dit…

Niels Götz – adviseur / marketingpsycholoog
“Mijn ervaring is dat bewoners energiebesparing en zelf energie opwekken al best willen, maar dat ‘het leven’ er telkens tussen komt. Het onderwerp blijft steken op prioriteit nummer 4 of 5 en komt maar niet hoger. De mens kent stabiele en vluchtige motieven, en vooral die vluchtige zijn vaak sterk. Denk aan de introductie van de nieuwste Iphone, een aanbieding…

Peter Linders
"Als je een beetje beter wilt zijn, wees dan competitief. Als je exponentieel beter wilt zijn: wees dan coöperatief.." pl@kmidb.nl [embed]https://vimeo.com/117434624[/embed]

Remko Cremers – vernieuwende verbinder
“Elke seconde opnieuw lever ik waarde(n). Als mens weet ik met passie en bevlogenheid anderen te Betrekken, samen de reis intens te Beleven en te vooruit te Bewegen door daadwerkelijk te realiseren. Gewoon Doen! Om tot een meer prettige leefomgeving te komen breng ik als verbinder ‘Top-Down Interventies’ en ‘Bottom-Up Acties’ samen tot InterActies. Zo hebben we met het energiebesparingsproject…

René Schellekens – adviseur verbinder
"Al jaren ben ik met lokale overheden en diverse stakeholders bezig met het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Technisch kan het allemaal worden geregeld. De uitdaging ligt bij mensen. Ze moeten het willen, kunnen en doen. Dat geldt voor zowel de consumenten als de markt. Het draait om belangen. Wordt het persoonlijk-, organisatie- en/of bedrijfsbelang gediend, dan is de kans…

Rutger Oolbekkink – adviseur (initiatiefnemer)
"Kwaliteit ontstaat wanneer er op verschillende vlakken waarde wordt toegevoegd: sociaal, ruimtelijk, ecologisch en economisch. Als adviseur Urban Strategy met een sterke maatschappelijke betrokkenheid zet ik me hier graag voor in. En voor meer belangenverstrengeling. Want we moeten het wel met elkaar doen." Rutger.Oolbekkink@inbo.com  

Sanne de Wit
Om ervoor te zorgen dat iedereen straks in comfortabele, toekomstbestendige huizen woont, moet er eerst flink geïnnoveerd worden. Het innovatietraject naar Nul op de Meter dat op dit moment wordt doorlopen vergt veel van de betrokken partijen. Van bewoners, van woningcorporaties en zeker ook van bouwers. Zo zijn de technische oplossingen nieuw, de acceptabele kostprijs van de Nul op de…

energie vriendelijk renoveren