Publicaties

Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis
Nederland staat voor de uitdaging de samenleving en economie verder te verduurzamen. Dit advies gaat over het benutten van kennis over het gedrag van mensen om milieudoelen dichterbij te brengen. Dat dit gebeurt lijkt misschien vanzelfsprekend. Waarom is hier dan toch aandacht voor nodig? Kennis over gedrag De overheid neemt een sturende rol op zich als er sprake is van…
Meer

Onderzoek naar effectiviteit van de lokale energiebesparingsaanpak
Dit rapport analyseert de rol van deze intermediare organisaties in het (her)structureren van het gefragmenteerde energie-besparingslandschap en onderscheidt specifieke vertrouwenseigenschappen die vertaald kunnen worden naar noodzakelijke, bevorderlijke voorwaarden waaraan een bewoners gerichte aanpak zou moeten voldoen om bewoners effectief en langdurig te ondersteunen in hun reis naar een energiezuinige woning. Uit het onderzoek blijkt dat woningeigenaren op zoek zijn naar…
Meer

Leren van het verleden: Verzameling blogs
Eigenlijk is het heel simpel: duurzaamheid gaat over de langere termijn. Het treffen van duurzaamheidsmaatregelen dus ook.  Onderzoek naar ‘geluk’ staat de laatste jaren hoog op de wetenschappelijke agenda. Ook, in toenemende mate, onderzoek naar de relatie ‘geluk en (woon)plek’. In het onderzoek zijn diverse recente bevindingen op basis van deze soms zeer grootschalige onderzoeken als uitgangspunt genomen (in de…
Meer

‘Leren van het verleden’
Hoe krijg je met name bewoners echt enthousiast voor vergaande energiemaatregelen in hun (huur-) woningen? En hoe zorg je dat de maatregelen die je treft ook daadwerkelijk bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen? Met die vragen in het achterhoofd zijn in een recent onderzoek de circa twintig jaar woonervaring in zes Nederlandse eco-wijken nagetrokken. In de eco-wijken van toen zijn immers de innovaties van destijds toegepast. En…
Meer

Bewoners zijn vooral bang voor ‘gedoe’
Om bewoners mee te krijgen, moet je ervoor zorgen dat ze persoonlijk gelukkig worden van een (energetische) renovatie. En gelukkig worden ze niet per se van energetische maatregelen. Het moet hen wat opleveren, of dat nu op financieel vlak of extra woongenot is. Het was slechts een van de vele leerpunten die tijdens de Renda Workshop van Anke van Hal’s HomeMates voorbij kwam, maar wel de belangrijkste en de rode draad…
Meer

Energievriendelijk Renoveren
Duurzaamheid is, net als kwaliteit, een begrip dat aan waarde heeft ingeleverd, omdat het een containerbegrip is. En dat is jammer. Anke van Hal gaf voor Renda op 4 februari jl een workshop over energievriendelijk renoveren. Ja, je leest het goed, vriendelijk. Nu is dat een term die wij zelden gebruiken als we het over duurzaamheid hebben. Een snelle poll onder de aanwezigen van…
Meer

Inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken
De inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken voor huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten is een publicatie van Aedes, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Woonbond, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op veel plekken in Nederland zijn mooie resultaten zichtbaar op het gebied van energiebesparing in de sociale huursector. In deze inspiratiegids zijn enkele krachtige voorbeelden verzameld. De inspiratiegids kunt u hier lezen.
Meer

Mixed learning on energy renovation
Het vak Energy Friendly Renovation Processes van de faculteit Bouwkunde brengt studenten en professionals samen in een virtuele leeromgeving. De online cursus is een initiatief van Anke van Hal. In het universiteitsblad van de Technische Universiteit Delft werd de start van de nieuwe ronde op 1 februari aangekondigd. Het volledige artikel kunt u hier lezen.
Meer

Onderzoek consumenten en energiebesparing
Waarom nemen kopers en eigenaars van woningen wel of geen energiebesparende maatregelen? Consumenten geven op deze vraag heel andere antwoorden dan professionals, zo blijkt uit vergelijkend onderzoek van BPD. Met dat inzicht kunnen zeer energiezuinige nieuwbouw-woningen beter aan de man gebracht worden. Ook helpt het bewoners aan te zetten tot energie-besparing in brede zin. Onderzoek consumenten en energiebesparing Deze publicatie…
Meer

Anke van Hal: “Op zoek naar het bruggetje”
Een gesprek over de passies en drijfveren van prof.dr.ir. Anke van Hal gaat automatisch over haar nieuwe initiatief op gebied van volkshuisvesting. Want het gedachtegoed van de hoogleraar (TU Delft en Nyenrode Business Universiteit) is een-op-een verweven in HomeMates, een kennisplatform waarin de derde succesfactor van energiezuinige renovaties centraal staat. “Er is veel meer nodig dan geld en techniek alleen. Met HomeMates maken we professionals daarvan bewust.” Anke van Hal: "Op zoek naar het bruggetje"…
Meer

Hoe waarderen bewoners energiebesparende maatregelen?
Voor het succesvol energiezuiniger maken van de Nederlandse gebouwde omgeving is het nodig te weten welke energiebesparende maatregelen bewoners waarderen en welke niet. In opdracht van Agentschap NL heeft V&L Consultants elf in het verleden uitgevoerde projectevaluaties onderling vergeleken, de algemene lijnen beschreven en beoordeeld op het belang van de uitkomsten voor de huidige bouwpraktijk. De elf evaluaties zijn geselecteerd…
Meer

Van 70% bewonersparticipatie naar 100% bewonersenthousiasme!
Verschillende bouwpartijen, corporaties en bewoners vertellen over hun ervaring en beleving tijdens het renovatieproces in hun wijk. http://bewonerscommunicatie.com/
Meer

Gemeente vol Energie
De leidraad ‘Gemeente vol Energie’ is een voorbeeld van hoe gemeenten elkaar kunnen helpen in de transitie naar Nul op de Meter. Het is een bundeling van de kennis en ervaring die binnen negen gemeenten is opgedaan. Het is geen definitief rapport maar een strategie gebaseerd op de huidige inzichten en relevante voorbeelden. Het document bevat suggesties op het gebied…
Meer

Thesis: Bewonersbelangen bij renovatie in bewoonde staat
Een onderzoek naar de bewonersbelangen bij renovatie van woningen in bewoonde staat. Thesis: Bewonersbelangen bij renovatie in bewoonde staat Deze publicatie is afkomstig van EnergielinQ.
Meer

Sturen op Woonlasten
In de publicatie ‘Sturen op Woonlasten’ leest u ervaringen en lessen uit het Woonlastenexperiment (uitgevoerd door G32 en Energiesprong) dat draait om een integrale aanpak van het woonlastenvraagstuk. De publicatie is behalve informatief ook een handvat voor andere gemeenten om op een integrale wijze met de betaalbaarheid van wonen om te gaan. Sturen op Woonlasten Deze publicatie is afkomstig van…
Meer

Energiebesparing een samenspel van woning en bewoner
ECN Rapport energiebesparing een samenspel van woning en bewoner 2012 Deze publicatie is afkomstig uit de boekenkast van Energieplein20.
Meer

Databasemarketing voor energiebesparingsprojecten fase 1
Databasemarketing voor Energiebesparingsprojecten_resultaat_fase 1_DEF Deze publicatie is afkomstig uit de boekenkast van Energieplein20.
Meer

Onderzoeksrapport klanttevredenheid bewoners bij energiebesparingsprojecten
Agentschap NL_rapport klanttevredenheid bewoners bij energiebesparingsprojecten Deze publicatie is afkomstig uit de boekenkast van Energieplein20.
Meer

Marketinganalyse de woningeigenaar verleid
Rapportage marketinganalyse Blok voor Blok Deze publicatie is afkomstig uit de boekenkast van Energieplein20.
Meer

Marktonderzoek Doelgroepsegmentatie
Rapport marktonderzoek Doelgroepsegmentatie Deze publicatie is afkomstig uit de boekenkast van Energieplein20.
Meer

Inzichten twee jaar marktbewerking blok voor blok
Agentschap NL Notitie Inzichten twee jaren marktbewerking Blok voor Blok v13mei2014 Deze publicatie is afkomstig uit de boekenkast van Energieplein20.
Meer

Infotainment Customer Journey
infotainment_customer journey V3 Deze publicatie is afkomstig uit de boekenkast van Energieplein20.
Meer

Flowresulting kwantitatief onderzoek
Flowresulting BZK Rapportage kwantitatief onderzoek_vF Deze publicatie is afkomstig uit de boekenkast van Energieplein20.
Meer

Flowresulting kwalitatief onderzoek
Flowresulting BZK Rapportage kwalitatief onderzoek_vF Deze publicatie is afkomstig uit de boekenkast van Energieplein20.
Meer

Kansrijke Aanpakken
Weerslag van een onderzoek dat tot doel had uitgangspunten voor kansrijke aanpakken te ontwerpen voor energiebesparing in bestaande woningen die in het bezit zijn van de bewoners.
Meer

energie vriendelijk renoveren