Masterclass Financiële kansen in complexe situaties

De business case van woningrenovatieprojecten met een hoge energieambitie wordt vaak te eng gedefinieerd; de terugverdientijd van investeringen in energiemaatregelen staat meestal centraal. Maar tot welke financiële conclusies kom je als je de focus niet beperkt tot de energieopgave maar deze inbedt in de bredere context van de locatie?  We gaan in deze masterclass van Nyenrode Business Universiteit aan de slag om verbanden te leggen die de wijk mooier en de business case rendabel(er) maken.

Masterclass Financiële kansen