BannerSustainableHousing versie 2.1

Online course – Energievriendelijke Renovatieprocessen

Ervaart u ook dat het renoveren van woningen, in combinatie met het realiseren van energieambities, een complexe opgave is? Het doel van de Nederlandstalige online-cursus Energievriendelijke Renovatieprocessen is de kans op succes van woningrenovaties met hoge energieambities aanzienlijk te vergroten door deze complexiteit beter hanteerbaar te maken. Samenwerking met Masterstudenten van de faculteit Bouwkunde, die zich net als u in uw praktijkproblemen verdiepen, vergroot bovendien de kans op nieuwe en verfrissende inzichten.

De cursus is een ‘must’ voor professionals die werkzaam zijn op het gebied van woning- en/of wijktransformatie en daarbij energiereductie-doelen nastreven. De opgedane kennis en vaardigheden zijn relevant voor proces- en beleidsgerichte professionals, zoals bijvoorbeeld gemeenteambtenaren en corporatiemedewerkers, maar ook voor professionals die zich vooral op de techniek en vormgeving richten, zoals productontwikkelaars, architecten en adviseurs.

De cursus is ontwikkeld door de afdeling Management in the Built Environment (MBE) van de TU Delft Faculteit Bouwkunde, in samenwerking met Prof. dr. ir Anke van Hal, Sustainable Building Professor aan de Nyenrode Business Universiteit.

Meer weten? Bekijk de HomeMates pagina online onderwijs of ga direct naar de website van de online course.