Business Marathon Energy @ Campus Party

In de laatste week van mei organiseerde de regio Utrecht de Campus Party in de Jaarbeurs. Een evenement dat de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van technologie tentoon stelde aan een voornamelijk jong publiek. Het thema energie en de bebouwde omgeving stond dit jaar centraal en voor studenten was er een challenge georganiseerd in de vorm van een Business Marathon Energy.

Transforming cities was een van de onderwerpen die studenten konden kiezen. Hoe kunnen bestaande gebouwen verduurzaamd worden naar nul op de meter woningen? En hoe kan energieproductie, -opslag en -distributie op lokaal niveau georganiseerd worden? De challenge startte op woensdagavond en vanaf dat moment volgden er drie intensieve dagen waarna de uitgewerkte plannen werden gepresenteerd aan een breed publiek.

De Business Marathon bestond uit brainstormsessies en begeleiding van professionals die hier dagelijks mee werken. Donderdagavond werd een presentatie gehouden door Arthur Lippus, Reina Bos, Eric Mooijman en Jurgen van der Ploeg. Arthur van Kwartiermakers in de Bouw en NOM Alliantie Utrecht gaf een korte presentatie over de Stroomversnelling aanpak en de NOMkansenkaart waarmee potentiële renovatieprojecten inzichtelijk worden gemaakt. Reina van Faro Architecten vertelde over de smaaktest waarmee de smaak van bewoners en architecten wordt gemeten. Uiterlijke kenmerken van een woning zoals het gebruik van een mooie baksteen in de gevel, grote ramen en een hegje in de voortuin betekenen veel voor de woonervaring van de bewoner en dragen bij aan de waarde van het huis. Eric werkt bij Cyclomedia aan Globespotter, een zeer uitgebreide tool wat veel weg heeft Google Streetview waarmee alle gebouwen in Nederland in kaart zijn gebracht en gecategoriseerd.

Met deze informatie zijn de studenten aan de slag gegaan om een innovatieve oplossing te ontwerpen. Op zaterdagochtend presenteerden de groepen hun ideeën. De prijs werd gewonnen door ATEN, een tool waarmee de omschakeling naar energie neutraliteit kan worden versneld door het geld dat wordt bespaard door energiebesparing direct te investeren in nieuwe energiebesparende maatregelen. Bij de uitwerking van het idee werd dankbaar gebruik gemaakt van de kennis van Arthur, Reina, Eric en Jurgen. Het idee sluit goed aan bij het gedachtegoed van HomeMates waar Arthur en Jurgen lid van zijn. Iedereen is trots op het resultaat van de Business Marathon Energy en met een bedrag van 2500 euro krijgt team ATEN de kans om het idee verder uit te werken.

Een kort filmpje over de Business Marathon Energy vindt u hier.