Aftrap Netwerk HomeMatesPlus

Op 21 januari vindt in besloten kring de aftrap plaats van het netwerk HomeMatesPlus. Dit netwerk is een initiatief van Anke van Hal en Alexandra de Jong (Nyenrode Business Universiteit), Doris de Bruijn (SlimRenoveren), Rutger Oolbekkink (Inbo), Harm Valk (Nieman Raadgevend Ingenieurs) en Mark Spee ( ThinkBuildingsConcepts). Het bestaat uit professionals met uiteenlopende achtergrond en veel ervaring en kennis op de specifieke HomeMatesgebieden (samen willen, samenbrengen en samenwerken) die hun kennis graag willen delen met anderen. De HomeMatesPlus masterclass (zie ook de blog van Doris de Bruijn) vormt het eerste concrete kennisdelingsproduct van de netwerkleden (zie onder producten). De bedoeling is tevens dat er jaarlijks door het netwerk een seminar georganiseerd zal worden waarin de opgedane kennis en ervaring worden gedeeld.