Nieuws

 

Online course – Energievriendelijke Renovatieprocessen
Ervaart u ook dat het renoveren van woningen, in combinatie met het realiseren van energieambities, een complexe opgave is? Het doel van de Nederlandstalige online-cursus Energievriendelijke Renovatieprocessen is de kans op succes van woningrenovaties met hoge energieambities aanzienlijk te vergroten door deze complexiteit beter hanteerbaar te maken. Samenwerking met Masterstudenten van de faculteit Bouwkunde, die zich net als u in…

Interview: De succesfactoren voor duurzaamheid
Of een duurzaamheidsproject lukt hangt niet alleen af van techniek en geld. ‘Luister goed naar wat bewoners bezighoudt. Daarbij aansluiten is een belangrijke succesfactor’, zegt Anke van Hal. Zij is hoogleraar Sustainable Housing Transformation aan de TU Delft en hoogleraar Sustainable Building en Development aan Nyenrode Business Universiteit. Tegenwoordig doet ze ook in Canada onderzoek. ‘Het gaat niet alleen om…

Communiceren over energiebesparing? Zet de buurvrouw in!
Hoe kun je je doelgroep het beste bereiken als het gaat om energiebesparing? Marketing- en communicatiebureau 5Plus1 deed daar onderzoek naar, net als non-profit organisatie Buurkracht. Zo ontdekten zij verschillende methoden die professionals kunnen inzetten. En wat blijkt: de rol van vrouwen is belangrijk én communicatie via buurtgenoten werkt het beste. Geïnterviewd: Niels Götz & Djoera Eerland Peer-communicatie Niels Götz,…

Workshop: Weerstand voorkomen en (een beetje) genezen
In deze workshop verkennen we hoe weerstand ontstaat, hoe het eruit ziet en wat je natuurlijke neigingen zijn in een situatie waarin er tegenstrijdige belangen lijken te zijn. We reiken een lichte methode aan die je kunt gebruiken om dat waar het over moet gaan op tafel te krijgen. Met als doel dat er rust en een constructief gesprek ontstaat waarin alle…

Onderzoek naar besluitvorming over energiemaatregelen binnen gezinnen
In het kader van het Innovatieprogramma MVI-Energie zijn sinds 2013 twintig onderzoeken gestart om kennis op te doen over maatschappelijke vraagstukken in de energietransitie. Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe besluitvorming over energiemaatregelen plaatsvindt binnen gezinnen. Het onderzoek, uitgevoerd door Nyenrode Business Universiteit, Wageningen University & Research, Alliander, HOOM en Buurkracht, laat zien wat de afwegingen binnen gezinnen zijn rondom…

Verzoek in het kader van een ECN/Nyenrode/TUD/ BAM onderzoek
We zijn op zoek naar effectieve manieren om kennis te  verspreiden en daardoor  de kans op succes van renovatieprojecten met energieambities te vergroten. De derde succesfactor van energievriendelijke renovatie processen betreft alle succesfactoren die niet direct met geld of techniek te maken hebben. Hoe krijg je bewoners enthousiast? Wat betekenen hoge energieambities voor je organisatie? En voor de samenwerking met…

Inschrijving geopend voor de cursus Energievriendelijke Renovatieprocessen
Op 18 april 2017 start de cursus Energievriendelijke Renovatieprocessen. De cursus is ontwikkeld door Anke van Hal en wordt gegeven vanuit de leerstoel Sustainable Housing Transformation van de Technische Universiteit Delft. De cursus duurt 11 weken en is voor studenten en professionals. De inschrijving is geopend en de flyer met meer informatie kunt u hier vinden!

Ons online-onderwijs officieel innovatief!
Na de kerstvakantie start weer de inschrijving voor de innovatieve online-TUDelft-cursus  voor renovatieprofessionals 'Energie Vriendelijke Renovatie Processen'. Centraal in deze cursus staat het gedachtengoed van HomeMates, ook is er veel informatie te vinden over innovatieve projecten als de Stroomversnelling. De TUDelft diende het met o.a. dit filmpje https://online-learning.tudelft.nl/courses/energy-friendly-renovation-processes/ in voor een internationale (Wharton)prijs voor vernieuwend onderwijs. En we kwamen op de…

Nieuwe serie blogs over Nederlandse eco-wijken uit de jaren negentig
Onderzoek naar de ervaringen met Nederlandse eco-wijken uit de jaren negentig leidde tot verhelderende inzichten waar hedendaagse renovatieprojecten, in het bijzonder die met hoge energie-ambities, baat bij kunnen hebben. De inzichten zijn verwerkt tot een concrete vragenlijst die bij elk project doorlopen zou kunnen worden. In een serie blogs worden deze vragen een voor een toegelicht. Wekelijks wordt er een nieuwe…

Onderzoeksrapport ‘Lessen uit het verleden’ openbaar
Onderzoeksrapport 'Lessen uit het verleden' De bevindingen van een Nyenrode-onderzoek naar de betekenis van de ervaringen in de eco-wijken uit de jaren negentig,  voor onze inspanningen op het gebied van woningrenovaties met hoge energieambities nu, is nu openbaar. De bevindingen zijn soms confronterend. De belangrijkste les: onderschat niet de invloed op succes van de factor 'tijd'.  Het rapport biedt hiertoe…

energie vriendelijk renoveren