Claudia Reiner

Als ondernemer en bestuurder sta ik dicht op de praktijk en denk mee in breder perspectief. Techniek is inmiddels ondergeschikt aan randvoorwaarden zoals consistentie, inzicht in behoeften van de eindgebruiker, een open houding van de verschillende DNA’s en afstappen van business as usual. Dit heeft met mens en gedrag te maken. Als we de hulpvraag vanuit deze invalshoek beter definiëren en slimmer kennis ontsluiten gaan we hopelijk écht versnellen!