Birgit - maart 2013-lr

Birgit Dulski

Nu de focus in de bouwsector is verschoven van nieuwbouw naar renovatie van de bestaande bouw, worden bewoners (eindelijk) een belangrijke speler. Als onderzoeker richt ik me op de verduurzaming van historische gebouwen en wijken en zie juist in deze wijken veel duurzame initiatieven die door bewoners worden geïnitieerd. Zij kennen de sterke en zwakke eigenschappen van hun woningen en wijken als geen ander en zijn dus echte ervaringsdeskundigen. Laten we hun deskundigheid, ervaringen en wensen samen brengen met de kennis en ervaring van professionals om elkaar te inspireren.

Onderzoeker/adviseur duurzame monumentenzorg