Mooie verhalen

Positieve verhalen uit de praktijk die kracht van het HomeMates-gedachtegoed illusteren: Daar zijn we naar op zoek! Heb je zelf of ken je iemand met een mooi verhaal over een positieve ervaring binnen een renovatieproject? Grijp je telefoon en maak een filmpje van ongeveer 20 seconden waarin u deze persoon de volgende vragen stelt:

  1. Waar werd u blij van binnen dit project?
  2. Aan welke professional(s) heeft u dit blije gevoel te danken?
  3. Welke wijze raad wilt u meegeven aan collega’s van deze professional(s) die nog niet op deze wijze werken?

Stuur het filmpje via WhatsApp naar 06 53 40 62 21 en bekijk het terug op happyrenovatie.nl!

Groenewijkstroom in Arnhem en Nijmegen
Steeds meer huishoudens in Nederland maken tegenwoordig de stap naar het zelf opwekken van energie, voornamelijk door het aanschaffen van zonnepanelen op het dak. Echter wordt deze energie niet altijd optimaal gebruikt en gaat er op piekmomenten van de opwekking wegens overschot energie verloren, terwijl er tijdens piekmomenten van gebruik een tekort kan ontstaan. Vanuit het idee om deze decentraal…
Meer

Verduurzamen in drie muisklikken
Hoewel het verduurzamen van je huis al langere tijd mogelijk is, is het voor veel huiseigenaren een te hoge drempel om dit ook daadwerkelijk te doen. Men moet zoeken naar de passende mogelijkheden voor zijn/haar huis en wat deze aanpassingen dan uiteindelijk kunnen opleveren in de toekomst. Dat moet makkelijker kunnen dacht Jasper Kol. En wel in een proces van…
Meer

Noodlift noodzakelijk?
Toen er in een seniorencomplex van huurdersplatform Parteon een lift stuk ging, zou deze zo snel mogelijk gerepareerd worden. Echter moest er een speciaal onderdeel voor de lift uit Duitsland komen, wat vertraging voor het proces zou opleveren. Een noodlift zou erg veel extra kosten met zich meebrengen voor deze periode, waardoor er gezocht werd naar een andere oplossing. Na…
Meer

Haarlem: Bewoners gaan zelf aan de slag
Doordat de sloop al langere tijd op de planning stond, is er afgelopen jaren minimaal onderhoud uitgevoerd aan het complex Aart van der Leeuwstraat en omgeving in Delftwijk (Haarlem Noord) en dat is goed zichtbaar! Dit complex uit 1055 bestaat uit 8 blokken, 32 portieken met in totaal 270 woningen. Nadat er veel geschuif was geweest met de definitieve sloopdatum,…
Meer

Nijmegen: Samen grootschalig renoveren in bewoonde staat
Het project is het resultaat van zowel een anders dan gebruikelijke vorm van aanbesteden als van een anders dan gebruikelijke samenwerkingsvorm. Woningcorporatie Portaal koos er in dit project voor geen uitgebreid bestek te schrijven voor dit project, maar daagde marktpartijen uit om een passend plan van aanpak voor het groot onderhoud aan de woningen in deze wijk op te stellen.…
Meer

Heerhugowaard: De pilotwoning wekt belangstelling
In het kader van de deal de Stroomversnelling renoveren BAM Woningbouw en woningcorporatie Woonwaard 55 rijtjeswoningen uit de jaren ’70 in Heerhugowaard naar Nul op de Meter . De corporatie begon met het maken van een prototype en constateerde dat de woning wel heel mooi was geworden. “Vervolgens dachten we ; Als je dit kunt krijgen voor gelijke woonlasten ben…
Meer

Veenendaal; actieve ouderen
In Veenendaal blijkt dat senioren zeer goed de trekkers kunnen zijn van ambitieuze energiebesparingsprojecten. In een project waar hoofdzakelijk gepensioneerden woonden is dankzij de actieve Vereniging van Eigenaren veel bereikt.
Meer

Utrecht: One-Stop-Shop Atelier
Studenten van de Hogeschool Utrecht werken in het One-Stop-Shop Atelier aan de ontwikkeling van verschillende Nul op de Meter (NOM) concepten voor de bestaande woningbouw. Een mooi voorbeeld van de wijze waarop het onderwijs en het bedrijfsleven elkaar kunnen versterken.
Meer

Leeuwarden; prijswinnend wijkbedrijf
Eerst won het idee van wijkbedrijf Bilgaard de consortia-competitie van woningcorporatie Wonen Friesland in het kader van het project Slim & Snel. Later won het gerealiseerde bedrijf de nationale Herman Wijffelsprijs. Hoe een bedrijf de leefkwaliteit van een wijk verbetert en veel energie bespaart.
Meer

Bergen op Zoom; duurzaam wonen kopen bij Reimarkt
De ambitie van woningcorporatie Stadlander om niet alleen de eigen huurwoningen maar ook de aangernzende woningen in particulier bezit aan te pakken leidde tot een nieuw fenomeen. Een consortium van 26 partijen stelde Reimarkt voor; de winkel waar je duurzaam wonen kunt kopen.
Meer

Krimpen aan de IJssel: Openbare jurybijeenkomsten
Een openbare jurering van projectvoorstellen leidde in Krimpen aan de IJssel bij een renovatieproject van woningcorporatie QuaWonen tot de keuze voor een consortium dat veel aandacht besteedde aan zogenaamde ‘delighters’; de extra’s, de verrassende antwoorden op niet gestelde vragen, die de bewoners ten goede komen.
Meer

Heerenveen; bijzonder samenwerkingsverband
In Heerenveen zijn recent zestien woningen energieneutraal gemaakt volgens het Built4U principe. Built4U komt voort uit een uniek samenwerkingsverband; 3 leveranciers en 3 adviseurs sloegen de handen ineen. Zij leveren hun innovatieve renovatieconcept direct aan de corporatie. Met veel aandacht voor de bewoners.
Meer

Amsterdam; Omvangrijk participatietraject
In het project De Koningsvrouwen van Landlust in Amsterdam koos woningcorporatie Eigen Haard heel bewust voor een uitgebreid bewonersparticipatieproces. Dit leidde tot een mooi project met onorthodoxe ingrepen. En tot enkele wijze lessen voor een vervolg.
Meer

KUUB: de kracht van een stagiaire
Tessel de Rooij bracht als stagiaire een nieuwe kijk op communiceren over energiebesparing binnen bij KUUB Centrum Particuliere Bouw. Ze verbond in Groningen kunst en cultuur met energiebesparing op uiterste originele wijze. Nu werkt ze als jong-afgestudeerde bij het bureau en zet haar vernieuwingsslag door.
Meer

Stripboek in Eindhoven; Offenbachlaan
Woningcorporatie Thuis ( destijds Domein ) startte in 2013 met groot onderhoud werkzaamheden bij 112 flats aan de Offenbachlaan. De bewoners konden ook kiezen voor energiebesparende maatregelen waarbij de woningen van label G naar label B zouden gaan. Van de bewoners, met circa 20 verschillende nationaliteiten, stemden na een onorthodoxe en persoonlijke benadering 95% in met de energiebesparende ingreep. Een…
Meer

Vorig jaar in Cobouw: Wonion
Woningcorporatie Wonion in Ulft startte al geruime tijd geleden met een nieuwe vorm van aanbesteden. Consortia deden een aanbod op basis van globale uitgangspunten en een vast budget Meer inspraak van bewoners en meer kwaliteit was het gevolg. Wonion zette de aanpak voort.
Meer

Walgaardeflat Oldenzaal
Door het tijdelijk verblijf in een ‘hotelwoning’ in de flat is de overlast en enorm beperkt. Op maandag wordt het slot van de bewoner overgezet in het slot van de hotelwoning-deur, op vrijdag zet de secretaresse van de woningbouwvereniging een lekker luchtje in de nieuwe badkamer en de bewoner kan zijn nieuwe woning weer betrekken.
Meer

Vorig jaar in Cobouw: Energie(k)loket
Het Energie(k)loket in Tytsjerksteradiel is een consortium dat woningeigenaren actief informeert over energie besparen. De betrokkenheid van vertrouwenwekkende partijen en een radio- en twittercampagne droegen bij aan het succes.
Meer

Pak Aan in Hardenberg
Het centrale uitgangspunt van het consortium Pak Aan luidt ; dicht bij bewoners blijven en bestaande sociale structuren gebruiken. Dit resulteerde in een scala van communicatievormen waaronder een kerstkaartenactie.
Meer

energie vriendelijk renoveren