Masterclasses

Reality Game ‘Energiebesparing Bestaande Woningbouw’
In een middag of ochtend onder deskundige begeleiding de complexiteit van de energiebesparingsopgave (in de bestaande woningbouw, in bewoonde staat) ervaren, beter leren samenwerken, inzicht krijgen in de belangen van de betrokkenen en actuele kennis opdoen.
Continue reading »
Masterclass Samenwerken
Nyenrode Business Universiteit biedt in het kader van HomeMates een masterclass 'Op effectiviteit en duurzaamheid gericht samenwerken' aan.
Continue reading »
Masterclass Financiële kansen in complexe situaties
De business case van woningrenovatieprojecten met een hoge energieambitie wordt vaak te eng gedefinieerd. Tot welke financiële conclusies kom je als je de focus niet beperkt tot de energieopgave maar deze inbedt in de bredere context van de locatie?
Continue reading »
Masterclass Energievriendelijk renoveren & de waarde voor mijn organisatie
Wat zijn de consequenties voor je organisatie als je actief aan de slag gaat met hoge energieambities in renovatieprojecten? Deze vraag staat centraal in deze Masterclass.
Continue reading »
Masterclass Duurzame Historische gebouwen
Historische (woon)gebouwen zijn onze meest dierbare maar ook meest kwetsbare gebouwen. Om ze in gebruik te houden zijn vaak ingrepen nodig, maar niet alle ingrepen zijn wenselijk of toegestaan.
Continue reading »
Masterclass Complexe wijken
Verschillende steden hebben sinds kort wijken aangewezen die ‘van het gas af’ moet, waaronder wijken met kwetsbare bewoners en problemen in de sfeer van de leefbaarheid en veiligheid: complexe wijken dus. Anke van Hal is tijdens haar twee jaar durende…
Continue reading »
Masterclass ‘Communiceren vanuit een waarderende aanpak’
Energie besparen in de bestaande woonomgeving draait om relaties. Relaties met onder andere bewoners, collega’s en leveranciers. In deze masterclass leren bouwprofessionals aan de hand van de ‘waarderende aanpak’ gesprekken aan te gaan die bijdragen aan de kwaliteit van relaties.…
Continue reading »
Masterclass ‘bewoners over de streep’
Nyenrode Business Universiteit biedt in het kader van HomeMates een masterclass 'Bewoners over de streep' aan.
Continue reading »
Masterclass 3SFO
De ervaring leert dat een focus op techniek en financieren alleen niet voldoende is om de doelen van energiebesparing in de bestaande woningbouw te halen. Ook inzicht in de gedrags- en organisatieprocessen die van invloed zijn, is nodig. Dat is – naast geld…
Continue reading »
HomeMatesPlus workshop ‘Duurzame kwaliteitsimpuls’
HomeMates_flyer_homematesplusworkshop Op zoek naar nieuwe ideeën en oplossingsrichting voor de duurzame verbetering van een buurt of bouwblok?  Deze masterclass van Nyenrode Business Universiteit biedt de mogelijkheid om in een veilige omgeving en op vrijblijvende wijze te sparren met ervaren professionals…
Continue reading »

energie vriendelijk renoveren