Kennisbommetjes

Ambitie
Het is heel belangrijk de verwachtingen van alle betrokken partijen, inclusief de bewoners, te managen door die te bespreken en op elkaar op af te stemmen. Als dat niet gebeurt wordt het vrijwel  onmogelijk om gezamenlijk het gewenste doel te behalen. Op een gegeven moment zal er natuurlijk, nadat veel ervaring is opgedaan, steeds meer sprake gaan zijn van een…
Meer

Bezinning
Tijdens een renovatie process hebben bewoners af en toe de tijd nodig hebben om een boodschap te laten landen, vragen te stellen, en ze willen zich gehoord voelen. Het inlassen van momenten van bezinning helpt bij hen een gevoel van onmacht voorkomen. Een competente begeleider moet de taak krijgen dit te doen. Dit kan bijvoorbeeld middels een competente begeleider. Bekijk hier…
Meer

Borgen belangen
Borgen staat in deze betekenis gelijk aan het begrip ‘verzekeren’. Dat betekent maatregelen treffen zodat iets zeker in orde is en in orde blijft. Dat borgen moet lange tijd doorgaan, dus bij de start, lopende het proces maar ook na oplevering. Om te garanderen dat dit echt gebeurt moet iemand dat borgen specifiek als taak krijgen. Dat moet iemand zijn…
Meer

Contact
Vergelijkbare onafhankelijke anderen verstrekken betrouwbaarder bewijs dan partijen die er belang bij hebben dat je het product afneemt. We zijn namelijk erg gewend om te vertrouwen op de mening van andere mensen die op ons lijken. Denk maar aan de populariteit van consumentenreviews als we een product willen kopen of van websites als IENS waarop bezoekers van restaurants hun mening geven…
Meer

Lerend vermogen
Het vergroten van het lerend vermogen binnen het bedrijf begint binnen de opgave van renovaties met hoge energieambities met ruimte geven aan de mensen die in dergelijke renovatieprojecten werken. Dit zijn immers de mensen die de veranderingen tegenkomen en die zicht hebben op de behoeften van de bewoners en andere betrokkenen. Met ruimte geven wordt bedoeld dat ze de vrijheid…
Meer

Mandaat
Wanneer er sprake is van een projectorganisatie met mandaat wordt het veel eenvoudiger om originele oplossingen voor problemen te zoeken. Als je mandaat hebt mag je namelijk andere dingen doen dan normaal. Je hoeft de geldende richtlijnen en regels niet altijd te volgen, je mag ongewone acties ondernemen, anders dan gebruikelijke kennis inzetten en zelfs, als dat echt de enige…
Meer

Meebeslisser
Om een renovatie concept zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van bewoners moeten aanbieders veel meer contact hebben met bewoners dan voorheen. Als bewoners namelijk worden betrokken op een moment dat ze nog invloed kunnen uitoefenen op belangrijke beslissingen, staan ze nog open voor andermans belangen. Als daarentegen hun mogelijkheden om invloed uit te oefenen worden belemmerd, hun…
Meer

Speelveld verruimen
Lopende het proces ontstaan er vaak problemen als gevolg van een andere manier van samenwerken (‘anders’ is wennen). Die kunnen op verschillende manieren worden opgelost. De kans op een simpele oplossing is uitermate klein. Door het speelveld te vergroten neemt de complexiteit verder toe maar ontstaan er ook veel meer kansen op win-win situaties, op oplossingen waarbij het mes aan meerdere kanten…
Meer

Transparant
Er is meestal bij bewoners (nog) geen vraag naar een renovatie met hoge energie-ambities. Door transparant te zijn over de energie-ambities en de impact ervan te laten ervaren, wordt kennis erover op een voor bewoners aantrekkelijke wijze aangeboden. Transparantie is belangrijk omdat renovaties met hoge energie-ambities complex zijn en aanbieders vaak veel meer rekening moeten houden met de wensen en…
Meer

Weerstand
Bij een renovatie met hoge energie-ambities is de situatie voor alle partijen anders dan ze zijn gewend. Er is sprake van veel onzekerheid. De kans dat er bij diverse betrokkenen weerstand ontstaat is dan groot. Wanneer de aanbieder bijvoorbeeld, zoals bij Nul-op-de-Meterwoningen, een totaaloplossing aanbiedt, kan de corporatie niet meer op de gewone manier aanbesteden. De corporatie moet meer afgaan op…
Meer

energie vriendelijk renoveren