Kennis en toepassingen

Gezamenlijke ambitie
Succesfactoren in de samenwerking met veel verschillende partijen tijdens energievriendelijk renoveren: het uitspreken van een gezamenlijke ambitie door de aanbieder en corporatie ipv het presenteren van een kant en klaar plan bewoners inspraak en opties geven en het project starten met het uitspreken van een gezamenlijke ambitie voortdurend ambities en verwachtingen managen en bijstellen Bekijk hier het kennisbommetje (powerpoint met…
Meer

Momenten van bezinning
Succesfactoren in de samenwerking met veel verschillende partijen tijdens energievriendelijk renoveren: pauzes inlassen; momenten van bezinning waarin alle partijen even stilstaan en nadenken over keuzes een competente begeleider die luister, observeert en signaleert  Bekijk hier het kennisbommetje (powerpoint met voice-over)  over het inlassen van momenten van bezinning: [video width="852" height="480" mp4="http://www.homemates.nl/wp-content/uploads/2018/01/bezinning.mp4"][/video] Meer weten over dit onderwerp? Bekijk hier de powerpoint…
Meer

Behartigen van belangen
Succesfactoren bij het behartigen van bewoners belangen tijdens energievriendelijk renoveren: stel een onafhankelijk professional aan als projectleider “sociaal”  selecteer iemand die zich kan verplaatsen in de bewoners  geef deze persoon macht (=invloed en mandaat) om beslissingen te nemen en maatregelen te treffen  zorg voor voldoende betrokkenheid van de de corporatie, zij zijn er uiteindelijk voor de bewoners op lange termijn Bekijk…
Meer

Contact met bewoners die voorgingen
Succesfactoren als je bewoners bewust wilt maken van de voordelen van renovatie met hoge energie-ambitie: niet doen: de bewoners proberen te overtuigen  wel doen: bewoners in contact brengen met anderen die voorgingen in een vergelijkbare situatie organiseer een excursie naar een project waar eerder een vergelijkbare renovatie met hoge energie-ambitie is uitgevoerd  Bekijk hier het kennisbommetje (powerpoint met voice-over) over…
Meer

Lerend vermogen van een projectorganisatie
Succesfactoren bij het vergroten van het lerend vermogen in een complexe innovatieve renovatie samenwerking  durf systeem en gedachtegoed telkens opnieuw onder de loep te nemen  geef medewerkers de ruimte om zonder consequenties de gebruikelijke manier van werken ter discussie te stellen  leer niet alleen als individu door bestaande processen te verbeteren maar stel gerust alle variabelen ter discussie en leer…
Meer

Projectorganisatie met mandaat
Succesfactoren voor het bouwen van een projectorganisatie die andere dingen, en de gebruikelijke dingen anders, te doen dan normaal. regel mandaat voor de projectorganisatie zodat ze kunnen afwijken van standaardwerkwijzen zorg voor draagvlak binnen de betrokken organisatie voor het mandaat zodat bij problemen ondersteuning kan worden gezocht wijs aan leider van de projectorganisatie aan die goed kan luisteren en in…
Meer

De bewoners als meebeslisser
Succesfactoren bij het serieus behandelen van de bewoner als meebeslisser betrek bewoners vroeg en op het moment dat ze nog invloed kunnen uitoefenen betrek bewoners zorgvuldig, dan zullen ze ook oog hebben voor het belang an de ander(en) beperk bewoners niet in hun autonomie want dan nemen zij “de macht” in eigen hand  luister naar “oud zeer” en los dat eerst…
Meer

Verruimen van het speelveld
Succesfactoren bij het verruimen van het speelveld door derden te betrekken: neem eerst de algemene belangen van alle betrokken partijen als uitgangspunt praat dan pas over duurzaamheid en financien als de zogenaamde “fusie van belangen” heeft plaatsgevonden zijn mensen bereid creatief mee te denken  door het betrekken van derden neemt de complexiteit ogenschijnlijk toe maar ontstaan uiteindelijk een win-win situatie…
Meer

Transparantie over energie-ambities
​Succesfactoren bij transparant zijn over energie-ambities: luister naar de problemen van bewoners, zij vragen nooit om een energievriendelijke renovatie maar om een oplossing van een probleem zoals vocht, toch, geluidsoverlast, kou als energieambities het uitgangspunt vormden, benoem dit dan ook als zodanig geef inzicht in de overwegingen en breng alternatieven in beeld, dat hoort bij een disruptieve innovatie laat bewoners…
Meer

Omgang met weerstand
Succesfactoren in de omgang met weerstand: je eigen behoefte en die van de ander goed leren kennen openstaan voor andere invullingen en strategieën momenten van bezinning inlassen Bekijk hier het kennisbommetje (powerpoint met voice-over) over hoe om te gaan met weerstand: [video width="852" height="480" mp4="http://www.homemates.nl/wp-content/uploads/2017/12/Weerstand.mp4"][/video] Meer weten over dit onderwerp? Bekijk hier de powerpoint met extra informatie: Omgang met weerstand Wat…
Meer

energie vriendelijk renoveren