Reacties professionals

Bekijk op deze pagina de reacties van professionals op de kennisbommetjes per onderwerp.

Hoe behandel je bewoners zorgvuldig als meebeslisser vanaf het begin?

Hoe borg je de belangen van de bewoner bij de start, tijdens en na de oplevering?

Hoe ga je om met weerstand?

Hoe kun je energie-ambities realiseren bij bewoners die hier niet om vragen?

Hoe las je momenten van bezinning in?

Hoe leg je een ambitie neer die samen verder kan worden ingevuld?

Hoe maak je energie-transacties transparant?

Hoe verruim je het speelveld door derden te betrekken?

Hoe worden ervaringen en lessen gedeeld?

Hoe zet je de bewoner centraal?

Maak je contact met bewoners die al voor zijn gegaan?

Wat is het belang van mandaat binnen een projectorganisatie?

Wat lijkt de basis van een goede samenwerking?

Wat zijn de grootste succesfactoren tijdens een renovatie traject?

energie vriendelijk renoveren