‘Leren van het verleden’

Hoe krijg je met name bewoners echt enthousiast voor vergaande energiemaatregelen in hun (huur-) woningen? En hoe zorg je dat de maatregelen die je treft ook daadwerkelijk bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen? Met die vragen in het achterhoofd zijn in een recent onderzoek de circa twintig jaar woonervaring in zes Nederlandse eco-wijken nagetrokken. In de eco-wijken van toen zijn immers de innovaties van destijds toegepast. En niet alleen op energiegebied maar ook met betrekking tot andere milieuthema’s.

‘Leren van het verleden’ is een samenvatting van het rapport.

Het volledige rapport vindt u hier.