Categoriearchief: netwerklid

Remko Cremers

Elke seconde opnieuw lever ik waarde(n). Als mens weet ik met passie en bevlogenheid anderen te Betrekken, samen de reis intens te Beleven en te vooruit te Bewegen door daadwerkelijk te realiseren. Gewoon Doen! Om tot een meer prettige leefomgeving te komen breng ik als verbinder ‘Top-Down Interventies’ en ‘Bottom-Up Acties’ samen tot InterActies. Zo hebben we met het energiebesparingsproject Watt voor Watt in de afgelopen 3 jaar met behulp van o.a. 21 wijkinitiatieven in Haarlem ruim 3.000 woningen energetisch verbeterd. 

Vernieuwende verbinder

remko.cremers@alliander.com

Marion Muller

Als manager en later als algemeen directeur van een adviesorganisatie bouwde ik vijftien jaar ervaring op als leidinggevende en werkgever. Sinds 2011 ben ik zelfstandig ondernemer en coach. Dynamiek, mensen en organisaties in beweging krijgen, daar ga ik voor. Ik hou mensen een spiegel voor en bouw graag bruggen naar meer begrip voor elkaar. Niet via kant-en-klare oplossingen, maar via co-creatie. In alle organisaties en projecten zijn het tenslotte mensen die met elkaar samenwerken. Omdat ik al bijna 20 jaar voor en met woningcorporaties en aanverwante bedrijven werk, ben ik erg betrokken en spreek ik de taal.

Persoonlijkheidscoach

m.muller@vaartinsamenwerken.nl

René Schellekens

Al jaren ben ik met lokale overheden en diverse stakeholders bezig met het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Technisch kan het allemaal worden geregeld. De uitdaging ligt bij mensen. Ze moeten het willen, kunnen en doen. Dat geldt voor zowel de consumenten als de markt. Het draait om belangen. Wordt het persoonlijk-, organisatie- en/of bedrijfsbelang gediend, dan is de kans groter dat men tot actie overgaat. Soms is dat belang duidelijk en soms moet het nog expliciet gemaakt worden. Momenteel ben ik bezig met het expliciet maken van de belangen die worden gediend met verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, door middel van onderzoek. Door op basis van belangen verbinding te leggen tussen diverse organisaties en bedrijven, wordt er meer mogelijk.

Adviseur RVO

rene.schellekens@rws.nl

Claudia Reiner

Als ondernemer en bestuurder sta ik dicht op de praktijk en denk mee in breder perspectief. Techniek is inmiddels ondergeschikt aan randvoorwaarden zoals consistentie, inzicht in behoeften van de eindgebruiker, een open houding van de verschillende DNA’s en afstappen van business as usual. Dit heeft met mens en gedrag te maken. Als we de hulpvraag vanuit deze invalshoek beter definiëren en slimmer kennis ontsluiten gaan we hopelijk écht versnellen!

Rutger Oolbekkink

Kwaliteit ontstaat wanneer er op verschillende vlakken waarde wordt toegevoegd: sociaal, ruimtelijk, ecologisch en economisch. Als adviseur Urban Strategy met een sterke maatschappelijke betrokkenheid zet ik me hier graag voor in. En voor meer belangenverstrengeling. Want we moeten het wel met elkaar doen.

Adviseur (initiatiefnemer)

Rutger.Oolbekkink@inbo.com

 

Doris de Bruijn

Als adviseur en ontwerper op het gebied van ‘slim renoveren’ loop ik dagelijks tegen de praktische bottlenecks aan waarmee partijen worstelen als zij met energiebesparing in de bestaande woonomgeving aan de slag gaan. De sleutel tot succes vind ik vaak in kleine dingen die het enthousiasme van bewoners vergroten en de wijze van samenwerken en het resultaat verbeteren. En daar krijg ik energie van!

Adviseur en ontwerper (initiatiefnemer)

doris@slimrenoveren.nl

Anke van Hal

Het is heel goed dat er door velen hoge ambities zijn neergelegd m.b.t. het energiezuinig maken van de bestaande woningvoorraad. Echter, na tientallen jaren met deze opgave bezig geweest te zijn, ben ik ervan overtuigd geraakt dat de complexiteit van deze opgave groter is dan vaak wordt gedacht. Wonen is een emotioneel iets dus het aanpakken van de woning is dat ook.  Het goede nieuws is echter dat er veel kennis is ontwikkeld om met die complexiteit om te gaan. Via HomeMates doen we onze uiterste best die kennis te laten landen in de praktijk. Op die manier hopen we een grote bijdrage te leveren aan de energietransitie in de bestaande woningbouw!

Docent, onderzoeker en aanjager (initiatiefnemer)

ankevanhal@nyenrode.nl