De zonnecollectorzeperd

Functioneren de gekozen technieken ook over de langere termijn?

Ik maakte het eerder mee: een zonnecollector waarvan pas na jaren bleek dat hij nooit had gewerkt. Bij een van de eco-wijken kwamen we hetzelfde tegen, maar daar was de situatie nog wat schrijnender. De bewoners huurden daar namelijk de zonnecollectoren. Zij deden dat in het volste vertrouwen dat deze goed in de gaten werden gehouden. Hun eigen mogelijkheden daartoe waren beperkt, want vergelijken met een eerder verbruik konden ze niet. Het waren immers nieuwbouwwoningen. Pas na vele jaren bleek dat alle collectoren het al tijdens de eerste vorstperiode hadden begeven. De verhuurder controleerde de werking alleen direct na oplevering en had het falen ook niet in de gaten. Ingewikkelde discussies over terugbetalen van de jarenlange huurkosten waren het gevolg.

Het gebeurt nog steeds: energiezuinige installaties die het al snel opgeven zonder dat iemand het in de gaten heeft. En het gaat daarbij niet alleen om zonnecollectoren. De verhalen over niet-functionerende warmtekrachtinstallaties zijn ondertussen overbekend. Vaak betrof het hier installaties waarvan pas bij controle bleek dat ze al lange tijd op kleine back-up-installaties draaiden.
Bij renovaties is de kans wat kleiner dat het zo erg misgaat. Het verbruik voor en na kan immers vergeleken worden. De opkomst van de slimme meter helpt eveneens om het probleem te verkleinen. Die slimme meter richt zich echter nu nog alleen op het elektriciteitsverbruik. Daarom blijft het wijsheid een controlemechanisme in te bouwen voor de langere termijn, zeker bij innovatieve installaties. Niet goed functioneren is immers niet het enige gevaar. Het hele product kan met het falen ten onder gaan, zo leert het verleden ons.

Toen de problemen met de zonneboilers in de eco-wijken zich voordeden, speelde de media geen rol bij de discussies. Bij een foute aansluiting van balansventilatie met warmteterugwinning in een Vinexwijk betrokken de boze bewoners echter wel de media erbij, met als gevolg een grote terugval in populariteit van dit energiezuinige systeem . ‘De Vinex-ziekte’ noemde vakblad Cobouw destijds de ellende die dit met zich meebracht. Nu hebben we de social media. Bewoners hebben de pers niet meer nodig om hun frustratie de wereld in te brengen. We kunnen de problemen die daarvan het gevolg kunnen zijn daarom maar beter voorblijven, door goed te controleren. Ook over een langere periode. Zonnecollector-zeperds moeten immers worden voorkomen. En als dat niet lukt? Niet in welles-nietesdiscussies verzanden, maar de problemen voor bewoners zo snel mogelijk oplossen en de ellende royaal compenseren. Ook dat leert het verleden.

Dit blog is geschreven door Anke van Hal. Wil je op dit blog reageren? Klik dan door naar discussiepagina van HomeMates op Energieplein20.

Onderzoek naar de ervaringen met Nederlandse eco-wijken uit de jaren negentig leidde tot verhelderende inzichten waar hedendaagse renovatieprojecten, in het bijzonder die met hoge energie-ambities, baat bij kunnen hebben. De inzichten zijn verwerkt tot een concrete vragenlijst die bij elk project doorlopen zou kunnen worden. In een serie blogs worden deze vragen een voor een toegelicht. Dit is blog vijf uit de serieHet rapport is te vinden op deze pagina van onze website HomeMates.nl

Een totaaloverzicht van de vragen en een samenvatting van het onderzoek kan hier gedownload worden.