De buurt-boost

Krijgt de leefomgeving (publieke ruimte) ook een kwaliteitsimpuls?

Ik kom ze veelvuldig tegen: mensen die het over duurzaamheid hebben, maar eigenlijk energiezuinigheid bedoelen. Mensen dus die het over ‘het verduurzamen van woningen’ hebben, als het eigenlijk gaat over een transformatie op energiegebied. Ik snap het wel –tijdgeest en energieakkoord- maar ik merk dat ook dat ik me er flink aan erger.

Misschien komt dat doordat ik al een tijdje meedraai in dit vakgebied. Ik herinner me de lancering van het Nationaal Milieubeleidsplan Plus in 1990 nog heel goed. Daar zat namelijk een bijlage ‘duurzaam bouwen’ bij, de bakermat van het begrip, met een uitgebreide definitiebeschrijving. Die kwam er op neer dat duurzaam bouwen ging over de thema’s energie (inclusief verkeer), water, materialen, flora & fauna en gezondheid. Met die definitie ben ik dus opgegroeid en die strookt niet met die van nu. Is er misschien sprake van de bekende “ vroeger was alles beter”-reactie?

Ik denk het eigenlijk niet. Mijn ergernis wordt namelijk ook gevoed doordat ik nu veel in Canada ben en daar die integrale en brede benadering van het begrip duurzaam bouwen overal WEL terugzie; en gelijk ook alle kansen die dat biedt. Ik zie talloze projecten waar energiebesparing van woningen tot stand komt doordat bewoners meegenomen zijn in een proces waarbij de hele wijk wordt aangepakt en er voortdurend relaties werden gelegd tussen energie in de  woning, energie van transport,  voedselproductie, gezondheid, werkgelegenheid, veiligheid en woongeluk. Met name dat laatste is interessant. Uit de vele publicaties over de relatie ‘geluk en (woon)plek’ blijkt namelijk dat  hoogwaardig groen, openbaar water, en autoluwe omgevingen een belangrijke bijdrage leveren aan het welbevinden van bewoners. De duurzaam bouwenthema’s verkeer en flora en fauna hebben dus een bijzonder grote positieve impact op de woonbeleving. De ervaringen met de eco-wijken die in Nederland in de jaren negentig zijn gerealiseerd volgens de toenmalige definitie van duurzaam bouwen, bevestigen dit. De wijken worden nog steeds erg gewaardeerd. En dat komt vooral door, jawel, het groen, het water en het (deels) autovrij karakter.

En natuurlijk is het niet zo dat aan deze kwaliteiten van de woonomgeving geen aandacht meer wordt geschonken. Maar dat gebeurt vaak minder dan in het verleden, onder meer als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen en de beperktere invloed van corporaties. En het is los komen te staan van het thema energie. En daardoor blijven dus kansen liggen.

Mijn voorstel is daarom, als eerste stap, om het niet meer te hebben over de gebouwde omgeving energieneutraal of energienul maken, maar over klimaatbestendig maken. Het reduceren van het energiegebruik van woningen valt daar logischerwijs onder, maar ook het bestendig maken van de openbare ruimte tegen overmatige regenval en grote droogte door, daar komt het weer, het vergoten van het aandeel groen en water en het terugdringen van de verharding; o.a. door het beperken van autowegen. En het beperken van autowegen leidt weer tot veilige speelruimtes en ontmoetingsplekken en uiteindelijk, samen met dat water en groen, tot meer woongeluk.

Hoeveel win-wins wil je hebben? Laten we daarom de tijd snel achter ons laten dat je woningen die een enorme (energetische ) kwaliteitsimpuls hebben gekregen een ‘vlag op een modderschuit’ kunt noemen.  Een woonomgeving die niet gelijktijdig met die woningen wordt opgeknapt, is een modderschuit. Een woonomgeving die wel gelijktijdig een duurzame kwaliteitsimpuls krijgt, is een bron van geluk. 

Dit blog is geschreven door Anke van Hal. Wil je op dit blog reageren? Klik dan door naar discussiepagina van HomeMates op Energieplein20.

Onderzoek naar de ervaringen met Nederlandse eco-wijken uit de jaren negentig leidde tot verhelderende inzichten waar hedendaagse renovatieprojecten, in het bijzonder die met hoge energie-ambities, baat bij kunnen hebben. De inzichten zijn verwerkt tot een concrete vragenlijst die bij elk project doorlopen zou kunnen worden. In een serie blogs worden deze vragen een voor een toegelicht. Dit is blog zeven uit de serieHet rapport is te vinden op deze pagina van onze website HomeMates.nl

Een totaaloverzicht van de vragen en een samenvatting van het onderzoek kan hier gedownload worden.