Bewoners

Beter aansluiten op behoeften bewoners

 1. In beeld brengen belangen bewoners

Initiatief nemen richting medebewoners

 1. Medebewoners betrekken bij een idee voor een product
 2. Bewoners enthousiast krijgen voor duurzaamheid op buurtniveau
 3. Medebewoners vragen naar ervaringen
 4. Medebewoners vinden voor collectieve inkoop
 5. Voorlichting geven aan medebewoners

Initiatief nemen richting corporatie

 1. Concreet voorstel doen aan corporatie
 2. Corporatie om concreet voorstel vragen
 3. Corporatie om consequenties plan vragen
 4. Corporatie voorstellen doen voor uitvoering
 5. Corporatie vragen om betrokkenheid bij vaststellen uitvoeringsplan
 6. Corporatie vragen om evaluatie
 7. Om vroegtijdige betrokkenheid bij corporatie initiatief vragen
 8. Resultaten evaluatie aanbieden
 9. Voorstel voor evaluatie aanbieden
 10. Vragen om informatie betreffende uitvoering
 11. Vragen te handelen n.a.v. bewonerservaringen
 12. Aanbodzijde om collectief aanbod vragen

Initiatief nemen richting aanbodzijde

 1. Aanbodzijde om concreet voorstel vragen
 2. Vragen om aansluiting bij concreet plan van aanbodzijde

Initiatief nemen richting gemeente

 1. Afspraken maken over beheer woonomgeving
 2. Verzoek te handelen n.a.v. resultaten evaluatie
 3. Voorstel voor evaluatie aanbieden
 4. Vragen corporatie aan te moedigen
 5. Vragen budget voor evaluatie
 6. Vragen te handelen n.a.v. bewonerservaringen
 7. Vragen woonomgeving te verbeteren

Initiatief nemen richting aanbieders

 1. Resultaten evaluatie aanbieden
 2. Voorstellen doen voor de uitvoering
 3. Vragen om bijdrage voor evaluatie
 4. Vragen om concrete aanbiedingen
 5. Vragen om hulp bij verbeteren van de woning
 6. Vragen om informatie betreffende uitvoering
 7. Vragen om meer inzicht in de bestaande situatie

Initiatief nemen richting overige partijen

 1. Belangenvereniging vragen om informatie en/of steun
 2. Gespecialiseerde organisaties vragen om informatie en/of steun

energie vriendelijk renoveren