Alle berichten van Anke van Hal

Verhalen over de derde succesfactor

HomeMates is nu een paar weken in de lucht en langzaamaan begint zich een flinke stapel met mooie verhalen te vormen. Verhalen over wat wij ‘de derde succesfactor van energiezuinig renoveren’ noemen. Geen verhalen dus over goed functionerende technieken of slimme financieringsconstructies ( de twee andere succesfactoren) maar over allerlei andere, meer ‘zachte’ factoren die bijdragen aan het succes van een project. Dat die zachte factoren nodig zijn heeft de geschiedenis ons wel geleerd. We zijn immers al jaren bezig met deze opgave. Al sinds de jaren tachtig eigenlijk. En wie een blik in die geschiedenis werpt ziet meteen dat én voldoende budget én goede  technieken alleen niet voldoende zijn. We hebben namelijk best welvarende periodes achter ons. Met veel subsidie en met, ook toen al, heel veel slimme technieken. Er is dus meer nodig. En dat meer heeft er vooral ook mee te maken dat de bestaande woonomgeving doordrenkt is van emoties. Wat voor een bouwprofessional een woning of een huis is, is voor de bewoner een thuis en dat maakt dag en nacht verschil

De afgelopen jaren deden we veel onderzoek om na te gaan  wat die derde succesfactor nu precies inhoudt en hoe je concreet handen en voeten aan die emotie gerelateerde aspecten kunt geven. Door onze oogharen naar al dat onderzoek kijkend valt dan vooral op dat veel factoren van grote invloed zijn die door professionals juist vaak als kleine, relatief onbelangrijke, details worden beschouwd. Niet gek, want het kennisgebied dat hier over gaat, de gedragswetenschappen, blijft in de opleiding van bouwprofessionals vooralsnog sterk onderbelicht.  Vandaar ook dat veel onderzoek van ons zich de laatste jaren juist richtte op de integratie van die kennis in de praktijk van het energiezuinig renoveren. En daarom ook onze oproep voor mooie verhalen. Verhalen die dat wat wij in ons onderzoek vonden, bevestigen of aanvullen. Verhalen over de impact van vertrouwen bijvoorbeeld en over respect voor de angst van bewoners voor gedoe en troep. (Zo’n mooi verhaal!  Er schijnt een installateur te zijn die veel meer werk krijgt nu hij bij mensen aanbelt met een stofzuiger in zijn hand in plaats van zijn gereedschapskist. Zo eenvoudig kan het zijn!) Ook het accepteren van het feit dat de meeste bewoners andere zaken meestal veel belangrijker vinden dan energiebesparing speelt een rol. Een veilige woonomgeving bijvoorbeeld of, zoals een mooi Engels voorbeeld laat zien, een opgeruimde zolder. De creativiteit om daar een link mee te leggen levert ook mooie verhalen op.

En dat soort verhalen verzamelen we dus. Verhalen over samen willen (de professionals willen meestal wel, maar hoe krijg je de bewoners enthousiast?), samen brengen (het koppelen van energiebesparing aan die aspecten waar bewoners hogere prioriteit aan geven) en samen werken (het met elkaar voor elkaar krijgen dat die koppeling in de praktijk ook echt wordt gelegd). We hebben al veel verhalen maar we weten ook dat er nog veel meer zijn die we niet kennen. Vertel ze ons! En het liefste voor 30 november aanstaande want na die dag gaan we de vijf mooiste selecteren. Voor een  serie in Cobouw en  als basis voor een inspirerende en praktische masterclass in februari volgend jaar. Geef ons je verhaal!

Website als groeidiamant

Wel wat beperkt, niet? Beetje ielig. Het zijn een paar reacties die ik kreeg na de lancering van kennisplatform Homemates. Ze hadden betrekking op de website. Niet op het doel van het platform en het platform zelf. Want dat er vraag is naar meer kennis over wat wij de derde succesfactor noemen is me na deze eerste twee weken wel duidelijk. Kennis over het rekening houden met en enthousiasmeren van bewoners. Kennis over goed samenwerken. Er is zoveel materiaal voor handen op dit vlak dat de sector nog niet heeft bereikt. Er valt nog een wereld te winnen wat de succeskansen van energiebesparingsprojecten in de bestaande woningbouw betreft. En de belangstelling is groot.

En daarom dus een kennisplatform. Met een nog wat ielige website. Bewust. Want wat is de consequentie van het zo centraal stellen van SAMEN zoals wij dat binnen Homemates doen? Dat je ook SAMEN invulling geeft aan dat kennisplatform. Aan het netwerk dat er bij hoort, aan het aanbod van trainingen, aan de verzameling concrete informatie in de vorm van tekst en beeld,…. Achter de schermen hebben we een volledige website klaar liggen die ik alleen al flink zou kunnen vullen met materiaal. Maar ik doe het niet. Nog niet. En waarom niet? Omdat het dan een website van Nyenrode wordt. En van de TUD. Mijn beide werkgevers. Maar niet van de sector. En dat laatste is waar wij naar streven. Naar een breedgedragen kennisplatform waaraan vele partijen hun invulling geven. En waarvan de tijd ons gaat leren of de vorm die wij nu voor ogen hebben ook de meest geschikte is. Het doel is tenslotte om nu nog onderbelichte kennis geïntegreerd te krijgen in het dagelijkse werk van bouwprofessionals. Veel kennis vanuit de gedragswetenschappen ook. En als er iets is wat ik uit die sector heb meegekregen, is het dat overvoeren met info niet werkt. Niet bij bewoners maar ook niet bij drukbezette bouwprofessionals.

En daarom laten we de HomeMateswebsite druppelsgewijs groeien. Met materiaal van velen. De oproep voor mooie verhalen over ‘stille helden’ is zich aan het verspreiden. Dat was de eerste stap. De voorbeelden druppelen binnen. Geregeld zetten we zo’n verhaal op de site. Stukje bij beetje en niet alles. Want we willen niet overvoeren maar groeien in de meest effectieve richting. En uitzoeken welke richting dat is, kost tijd. En vereist ook het heel goed luisteren naar reacties. Opmerkingen over ielig en beperkt nemen wij ter harte. Maar we doen er nog even niks mee. Onze weg is nu een andere.

Gaat het werken zoals wij hopen? Zullen we gevolgd gaan worden op Twitter? Zodat we via die weg nieuw websitemateriaal kunnen aankondigen? Zullen mensen geregeld op de website kijken om te zien of er nieuw verhaal is bijgekomen? Een nieuwe blog? Een nieuw filmpje, nieuw rapport, nieuw artikel, nieuw ervaringsprogramma, nieuw netwerklid? Zodat ze elke keer een beetje meer kennis en inspiratie opdoen? We zullen het gaan merken. Als het niet werkt, verleggen we de koers. In overleg. SAMEN. Want daar staat Homemates voor.

Een website als groeidiamant. Werkt het? Ik denk van wel. We gaan het zien.

Vorig jaar in Cobouw: Wonion

http://www.cobouw.nl/nieuws/economie/2013/09/21/trendsettend-wonion-kreeg-meer-dan-gevraagd

Trendsetter uit Ulft

Al enkele jaren geleden besloot woningcorporatie Wonion in Ulft haar manier van aanbesteden totaal te veranderen. Drie consortia mochten een aanbesteding doen. Alleen wat basisuitgangspunten en het budget was bekend. De marktpartijen mochten zelf beslissen wat zij konden bieden voor dit geld. De huurders kregen inspraak bij de keuze voor het consortium  en mochten bij de wijkconsulent van Wonion verbeterpunten voor hun woningen aangeven. Het belangrijkste criterium voor selectie vormde de geboden kwaliteit. Wonion kreeg meer dan verwacht en zette deze aanpak voort.

Walgaardeflat Oldenzaal

Bewonersproces senioren

Bij de transformatie van de Walgaardeflat in Oldenzaal is het ‘bewonersproces’ gehanteerd. Hierbij is gekeken wat belangrijk en prettig is voor de bewoners, voornamelijk senioren.
Door het tijdelijk verblijf in een ‘hotelwoning’ in de flat, een efficiënt bouwproces en intensieve samenwerking is de overlast en enorm beperkt. Drie weken zijn teruggebracht naar 5 dagen. Op maandag wordt het slot van de bewoner overgezet in het slot van de hotelwoning-deur, op vrijdag zet de secretaresse van de woningbouwvereniging een lekker luchtje in de nieuwe badkamer en de bewoner kan zijn nieuwe woning weer betrekken.