Kerkrade dak foto en copyright Frank Hanswijk

Aanbodzijde

Scope verbreden

 1. Evalueren over een langere periode
 2. Meerdere doelen
 3. In geldstromen: ESCo’s
 4. In ruimte: gebiedsaanpak
 5. In tijd: lange termijn visie

Beter aansluiten op behoeften bewoners

 1. Aantrekkelijke financiering aanbieden
 2. Actief bewoners uitnodigen met hun wensen te komen
 3. Combineren met maatregelen waar bewoners aan hechten
 4. Flexibiliteit inbouwen
 5. Focussen op win/win
 6. Garanties bieden
 7. Keuzemogelijkheden bieden
 8. Kwaliteit en service bij de uitvoering
 9. Laten ervaren
 10. Op basis van evaluaties voordeel voor bewoners inzichtelijk maken
 11. Overlast beperken
 12. Vroegtijdig betrekken van bewoners
 13. Werken aan inzichtelijkheid

Beter samenwerken

 1. Afstemmen verwachtingen
 2. Een kennisnetwerk vormen
 3. Effectiever samenwerken
 4. Efficiënter samenwerken
 5. Gezamenlijk risico dragen
 6. Samen aantrekkelijke financiering ontwikkelen
 7. Werken op basis van gelijkwaardigheid
 8. Zorgvuldig het team samenstellen

Productkosten verlagen

 1. Afval beperken
 2. Goedkoper produceren
 3. Inzetten op opschaling
 4. Verbeteringen doorvoeren a.d.h.v. evaluatie resultaten

Beter communiceren

 1. Binnen bedrijf
 2. Door de keten heen
 3. Met bewoners
 4. Met de corporatie
 5. Met de gemeente

Product / dienstinnovatie

 1. Ontwikkel een slimme combinatie van diensten en producten
 2. Ontwikkel varianten voor verschillende doelgroepen
 3. Op andere dan standaard wijze evalueren
 4. Totaalconcepten ontwikkelen

Productinnovatie

 1. Betrekken van partijen buiten de bouw
 2. Creëren van experimenteerruimte
 3. Het proces aanpassen op basis van evaluatieresultaten
 4. Invoeren fase “uitdiepen van de opgave”
 5. Met consortium aanbieding doen
 6. Procesbegeleiding organiseren

Maatschappelijke innovatie

 1. M.b.v evaluatie ook neveneffecten project in beeld brengen
 2. Zet in op het algemeen belang

 

energie vriendelijk renoveren